Pamięć analogowa

Wartość analogowa na wejściu jest umieszczana na wyjściu po wyzwoleniu i będzie tam utrzymywana.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V Value Wartość
Set Set value to output (V) Przy rosnącym zboczu. 0/1
Off Off Impuls: Wyjście jest resetowane / wyłączane. 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V Value Wartość
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
0/1 0
Diagram czasowy