Pamięć analogowa

Wartość analogowa na wejściu jest umieszczana na wyjściu po wyzwoleniu i będzie tam utrzymywana.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V Value
Set Set value to output (V) Przy rosnącym zboczu. 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
V Value
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. 0/1 0
Diagram czasowy