Pamięć analogowa

 

Użycie

Wartość analogową można zapisać w dowolnym momencie za pomocą bloku programu Pamięć analogowa.

 

Podstawowe programowanie

Przy rosnącym zboczu na wejściu Tr wyjście AQ pobiera bieżącą wartość z wejścia AI.

Przy każdym kolejnym zboczu narastającym na wejściu Tr wartość na wyjściu AQ jest aktualizowana.

Jeśli wejście R jest aktywne, wyjście AQ jest resetowane do 0.

analogspeicher

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
AI Aktualna wartość Wejście analogowe
Tr Trigger (wyzwalacz) Trigger – wartość (AI) jest przy narastającym zboczu podawana na (AQ) Cyfrowy 0/1
R Reset Reset Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Wejście remanencji Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. Cyfrowy 0/1

 

Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
AQ Wyjście analogowe pamięci analogowej

Przykład

W tym przykładzie temperatura zmierzona przez czujnik temperatury jest zapisywana w AQ po każdym naciśnięciu przycisku i wysyłane jest powiadomienie