Paketsafe Air

Paketsafe umożliwia bezpieczne przechowywanie przesyłek pod twoją nieobecność. Zostaniesz powiadomiony o nowo dostarczonych paczkach poprzez połączenie z instalacją Loxone.

Produkt Paketsafe Air nie jest już dostępny.

Akrusz danych Paketsafe

Spis treści


Montaż

Zalecamy zainstalowanie Paketsafe w miejscu łatwo dostępnym dla przewoźnika. Weź również pod uwagę wymagania dotyczące miejsca na przechowywanie przesyłek. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, które znajdziesz poniżej.

Na koniec podłącz zasilanie (pomarańczowo-biały zacisk) lub włóż dwie baterie AA.


Uruchomienie

W stanie dostawy tryb parowania będzie aktywny po podłączeniu zasilania. Jest to sygnalizowane miganiem diody LED stanu na czerwono/zielono/pomarańczowo.

Następnie wykonaj procedurę parowania w interfejsie Air.

Aby ręcznie aktywować tryb parowania, przytrzymaj przycisk parowania przez co najmniej 5 sekund po podłączeniu zasilania.

Dostępne funkcje różnią się w zależności od tego, czy urządzenie jest zasilane bateryjnie, czy podłączone do zewnętrznego źródła zasilania. Jest to ustalane podczas parowania. Dlatego urządzenie musi być sparowane w tej samej metodzie zasilania, w której ma być eksploatowane później.
Jeśli metoda zasilania zostanie później zmieniona, urządzenie należy usunąć z programu i ponownie sparować.


Programowanie

Zostanie utworzony blok funkcyjny Paketsafe do programowania urządzenia. Wyciągnij urządzenie z drzewa peryferyjnego na stronę programowania, a blok zostanie utworzony automatycznie.


Aktory

Krótki opis Jednostka
API Connector Tekst
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Paketsafe Air Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Battery level Podaje aktualny poziom naładowania baterii. % 0...100
Battery low Wskazuje niski poziom baterii, bateria wymaga wymiany. - 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Pokaż wejścia Pokaż wejścia Paketsafe Air do użycia w osobnej logice niezależnie od modułu. -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku zewnętrznego źródła zasilania instalację musi wykonać wykwalifikowany elektryk zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Instrukcja montażu Paketsafe

Akrusz danych Paketsafe