OR (alternatywa)

Blok tworzy logiczne połączenie OR wejść. Wyjście staje się aktywne, jeśli przynajmniej jedno z podłączonych wejść jest aktywne.
Wszystkie łącza, które są podłączone do wejścia, są również podłączone jako OR.

I1I2
00
01
10
11
Q
0
1
1
1

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
I1 Input 1 Wejście 1 0/1
I2 Input 2 Wejście 2 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O Output Wyjście 0/1
Diagram czasowy

Operacja logiczna OR oparta na tabeli prawdy.