OR (alternatywa)

Użycie

Ten blok tworzy logiczne łącze OR, tj. jeśli co najmniej jedno podłączone wejście (I1) lub (I2) jest aktywne, wyjście (Q) jest aktywowane.

 

Podstawowe programowanie

Każde wejście (I1) lub (I2) można podłączyć do kilku wejść cyfrowych. Są one również połączone OR.

 

Diagram

Logiczne łącze OR z 2 wejściami w oparciu o tabelę prawdy.

 

or1

 

Tabela prawdy

Wejście(I1)
Wejście (I2)
Wyjście
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

 

Przykład

W tym przykładzie wentylator jest włączony, gdy jeden z 2 przycisków lub styk przerwania jest otwarty. Styk normalnie zamknięty jest ustawiony na 1 i dlatego jest negowany.