Oprawa sufitowa LED RGBW Tree

Oprawa sufitowa LED RGBW Tree może świecić ciepłym białym światłem lub kolorowym. Zasilana jest 24 V DC. Pośrodku światła znajduje się zintegrowany czujnik ruchu oraz czujnik jasności. Podłączenie do Miniservera realizowane jest za pomocą technologii Loxone Tree.

Arkusz danych Oprawa sufitowa LED RGBW Tree

Spis treści


Montaż

Przed montażem wyłącz zasilanie.

Przymocuj płytę podstawy do sufitu. Lampa mocowana jest na trzech magnesach znajdujących się na płycie.

Podłącz kabel zasilający i magistralę Tree.

Umieść lampę na płycie. Upewnij się, że magnesy są prawidłowo osadzone i że nie wystają żadne kable.

Dodatkowy uchwyt jest elementem bezpieczeństwa i nie wolno go usuwać!

Po włączeniu zasilania dioda LED zacznie po chwili migać na pomarańczowo, o ile okablowanie jest prawidłowe (połączenie z Tree Extension / Miniserverem jest nawiązane).


Uruchomienie

Następnie wykonaj procedurę parowania


Czujniki

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Ruch Wejście jest aktywne po wykryciu ruchu - 0/1
Jasność Podaje zmierzoną wartość aktualnej jasności Lx
Aktory

Krótki opis Zakres wartości
Smart aktor
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online Oprawa sufitowa LED RGBW Tree Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. - - -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
- - -
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree - - -
Typ aktora Użyj urządzenia z aktorem standardowym lub Smart.
Aktory Smart obsługują dynamiczne czasy zanikania i mogą być używane tylko z Sterownikiem oświetlenia.
- - -
Czułość Wpływa na czułość a przez to i zasięg wykrywania ruchu - - -
Czas przedłużenia ruchu Wejście 'Ruch (Mv)' pozostaje aktywne przez ustawiony czas opóźnienia po ostatnim wykrytym ruchu. Im dłuższy ustawiony czas opóźnienia, tym mniej pakietów musi zostać wysłanych do Tree i Link.
Gdy czujnik ruchu jest używany w systemie alarmowym, czas jest automatycznie ustawiony na 3 s, gdy alarm jest uzbrojony.
s 3...900 -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Chroń urządzenie przed wodą.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Oprawa sufitowa LED RGBW Tree