Okno

Steruje oknem.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Co Complete open Jeśli jest w ruchu, zatrzymuje się. - 0/1
Cc Complete close Jeśli jest w ruchu, zatrzymuje się. - 0/1
Tg Toggle Przełącza między funkcjami otwarcia, zatrzymania i zamknięcia.
Do sterowania za pomocą jednego przycisku.
- 0/1
Pos Position of window Ustaw okno na określoną pozycję. % 0...100
Po Partial open with push & hold Częściowe otwarcie za pomocą & przytrzymania - 0/1
Pc Partial close with push & hold Częściowe zamknięcie z & przytrzymaniem - 0/1
Wp Weather protection Okno jest zamknięte i zablokowane dla dalszych operacji, gdy jest włączone.
Sterowanie za pomocą interfejsu użytkownika jest nadal możliwe.
- 0/1
Off Off Impuls zatrzymuje ruch. "On" blokuje blok.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
- 0/1
Io Is open Wejście jest używane do zgłaszania położenia "pełnego otwarcia" za pomocą wyłącznika krańcowego lub podobnego urządzenia. - 0/1
Ic Is closed Wejście jest używane do zgłaszania położenia "całkowicie zamknięty" za pomocą wyłącznika krańcowego lub podobnego urządzenia. - 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Op Open Otwórz 0/1
Cl Close Zamknij 0/1
Pos Position of Window Pozycja okna (0.0 = zamknięte, 1.0 = otwarte) 0...1
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
- 0/1 0
Opd Opening duration Czas trwania otwarcia s 0...∞ 5
Cld Closing duration Czas trwania zamknięcia s 0...∞ 5
minTd Minimum travel time Minimalny czas przejazdu przy impulsie na wejściu (Po) lub (Pc). s 0...∞ 0,4
Mld Motor lock duration Czas trwania blokady silnika przy zmianie kierunku s 0...∞ 0,5