Okno dachowe centralny

Centralne sterowanie wieloma oknami.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Co Complete open Zatrzymanie nie jest możliwe. - 0/1
Cc Complete close Zatrzymanie nie jest możliwe. - 0/1
Tg Toggle Przełącza między funkcjami otwarcia, zatrzymania i zamknięcia.
Do sterowania za pomocą jednego przycisku.
- 0/1
Pos Position of window Ustaw okna na określoną pozycję. % 0...100
Po Partial open with push & hold Częściowe otwarcie za pomocą & przytrzymania - 0/1
Pc Partial close with push & hold Częściowe zamknięcie z & przytrzymaniem - 0/1
Wp Weather protection Okna są zamknięte i zablokowane dla dalszych operacji, gdy jest włączone.
Sterowanie za pomocą aplikacji jest nadal możliwe.
- 0/1
Off Off Impuls zatrzymuje ruch. "On" blokuje blok.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
- 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Wybór Wszystkie wybrane bloki sterowania okien mogą być sterowane razem. -