Okno dachowe centralny

Centralne sterowanie wieloma oknami.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Co Complete open - 0/1
Cc Complete close - 0/1
Tg Toggle Przełącza między funkcjami otwarcia, zatrzymania i zamknięcia.
Do sterowania za pomocą jednego przycisku.
- 0/1
Pos Position of window Ustaw okna na określoną pozycję. % 0...100
Po Partial open with push & hold - 0/1
Pc Partial close with push & hold - 0/1
Wp Weather protection Okna są zamknięte i zablokowane dla dalszych operacji, gdy jest włączone.
Sterowanie za pomocą aplikacji jest nadal możliwe.
- 0/1
Off Off Impuls zatrzymuje ruch. Włączony blokuje blok.
Dominujące wejście.
- 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API.
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Wybór Wszystkie wybrane bloki sterowania okien mogą być sterowane razem. -