Ogrzewanie centralne (w rozwoju)

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
AIk1 Temperatura kotła 1 Wejście analogowe bieżącej temperatury kotła 1 [°]
AIk2 Temperatura kotła 2 Wejście analogowe bieżącej temperatury kotła 2 [°] To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
Tb Temperatira zadana bojlera Wejście analogowe pożądanej temperatury bojlera [°]
AIb Temperatura bojlera Wejście analogowe bieżącej temperatury bojlera [°]
Tp1 Temperatura zadana zasobnika 1 Wejście analogowe pożądanej temperatury zasobnika 1 [°]
Tp2 Temperatura zadana zasobnika 2 Wejście analogowe pożądanej temperatury zasobnika 2 [°] To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
Tp3 Temperatura zadana zasobnika 3 Wejście analogowe pożądenej temperatury zasobnika 3 [°] To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
Tp4 Temperatura zadana zasobnika 4 Wejście analogowe pożądenej temperatury zasobnika 4 [°] To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
AIb1 Temperatura zasobnika 1 Wejście analogowe aktualnej temperatury zasobnika 1 [°]
AIb2 Temperatura zasobnika 2 Wejście analogowe aktualnej temperatury zasobnika 2 [°] To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
AIb3 Temperatura zasobnika 3 Wejście analogowe aktualnej temperatury zasobnika 3 [°] To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
AIb4 Temperatura zasobnika 4 Wejście analogowe aktualnej temperatury zasobnika 4 [°] To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
TVI1 Temperatura zadana na zasilaniu 1 Wejście analogowe pożądanej temperatury na zasilaniu 1 [°]
TVI2 Temperatura zadana na zasilaniu 2 Wejście analogowe pożądanej temperatury na zasilaniu 2 [°] To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
TVI3 Temperatura zadana na zasilaniu 3 Wejście analogowe pożądanej temperatury na zasilaniu 3 [°] To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
TVl4 Temperatura zadana na zasilaniu 4 Wejście analogowe pożądanej temperatury na zasilaniu 4 [°] To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
AIv1 Aktualna temperatura na zasilaniu 1 Wejście analogowe aktualnej temperatury na zasilaniu 1 [°]
AIv2 Aktualna temperatura na zasilaniu 2 Wejście analogowe aktualnej temperatury na zasilaniu 2 [°] To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
AIv3 Aktualna temperatura na zasilaniu 3 Wejście analogowe aktualnej temperatury na zasilaniu 3 [°] To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
AIv4 Aktualna temperatura na zasilaniu 4 Wejście analogowe aktualnej temperatury na zasilaniu 4 [°] To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
AIe Komunikat o awarii Wejście analogowe dla komunikatw o awarii

 

Parametry

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Wejście remanencji Wejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. Cyfrowy 0/1

 

Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Qh1 Zapotrzebowanie obiegu grzewczego 1 Cyfrowy 0/1
Qh2 Zapotrzebowanie obiegu grzewczego 2 To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. Cyfrowy 0/1
Qh3 Zapotrzebowanie obiegu grzewczego 3 To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. Cyfrowy 0/1
Qh4 Zapotrzebowanie obiegu grzewczego 4 To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. Cyfrowy 0/1
AQb Temperatura zadana bojlera
AQb1 Temperatura zadana zasobnika buforowego 1
AQb2 Temperatura zadana zasobnika buforowego 2 To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
AQb3 Temperatura zadana zasobnika buforowego 3 To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
AQb4 Temperatura zadana zasobnika buforowego 4 To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
AQv1 Temperatura zadana na zasilaniu 1
AQv2 Temperatura zadana na zasilaniu 2 To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
AQv3 Temperatura zadana na zasilaniu 3 To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
AQv4 Temperatura zadana na zasilaniu 4 To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
Rh1 Wykorzystanie ciepła resztkowego do ogrzania powrotu 1 Aktywuje zawór mieszający do ogrzania powrotu dla wykorzystania ciepła resztkowego z bojlera 1. Cyfrowy 0/1
Rh2 Wykorzystanie ciepła resztkowego do ogrzania powrotu 2 Aktywuje zawór mieszający do ogrzania powrotu dla wykorzystania ciepła resztkowego z bojlera 2. To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. Cyfrowy 0/1

 

Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości
Źródło ciepła Określa typ źródła ciepła.
Źródło danych Źródło danych (typ generatora), np. Keba
Liczba obwodów grzewczych Ilość używanych obiegów grzewczych 1…4
Ilość zbiorników buforowych Ilość zbiorników buforowych w instalacji Dopuszczalne wartości: 0-4 1…4
Ilość zasobników Ilość zasobników, które mogą być ładowane oddzielnie za pomocą instalacji solarnej. (Maksimum 5 zasobników)