Odejmowanie

Odejmuje wartości analogowe (V1-V2) i podaje wynik na wyjściu (O)

Spis treści


Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
O (O) = (V1) - (V2)
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
V1-2 Value 1-2 Wartość 1-2 0