NFC Smart Tag

NFC Smart Tag (sticker)

Podstawowe funkcje

Za pomocą NFC Smart Tag i urządzenia z systemem operacyjnym Android można szybko wykonywać zdefiniowane działania lub bezpośrednio przenieść się do określonej pozycji w aplikacji Loxone Smart Home. Nauka tagów NFC odbywa się w aplikacji Loxone Smart Home i jest możliwa tylko w telefonach z systemem Android. Nauka w pozostałych telefonach jest możliwa, pod warunkiem, że mają one dodany Miniserver w aplikacji i obsługują technologię NFC.

NFC Smart Tag można chronić przed zapisem. Funkcji nie można zmienić
w późniejszym czasie.

Funkcja NFC jest w pełni obsługiwana tylko na urządzeniach z systemem Android,
tj. Android App. Dla urządzeń z systemem iOS użyj alternatywnych kodów QR.

NFC Smart Tag można nalepić tylko na powierzchnie niemetalowe.
Szyfrowane NFC Smart Tagi można umieszczać na metalowych powierzchniach dzięki ferrytowej warstwie.

 

Ogólne informacje o użytkowaniu

  • Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
  • Tagi nie mogą być mokre.
  • Trzymać z dala od magnesów i instalacji elektrycznych.
  • Gięcie może spowodować uszkodzenia.
  • NFC przykładać do telefonu tylko w wyznaczonych miejscach (patrz dokumentacja telefonu). Przyłożenie w niewłaściwych miejscach może powodować zakłócenia sygnału.
  • W przypadku posiadania tagu NFC w portfelu mogą występować zakłócenia ze strony kart kredytowych obsługujących technologię NFC. Tych zakłóceń można uniknąć, utrzymując bezpieczną odległość między tymi kartami a tagiem.

 

Nauka poleceń i pozycja w aplikacji

Do nauki tagu NFC potrzebny jest smartfon z Androidem. Aktywuj na telefonie NFC
i uruchom aplikację Loxone Smart Home.

Połącz się z (wybranym) Miniserverem i przejdź do menu ustawień NFC.
Tutaj możesz zdecydować, w jakim celu będzie używany tag NFC:

Pozycja w aplikacji: możliwe jest określenie pozycji w aplikacji
Polecenie: pozwala zdefiniować akcję (np. aktywacja alarmu)
Miniserver: nawiąże się połączenie z Miniserverem

Wykonaj żądaną funkcję lub wybierz w aplikacji miejce,
które chcesz zapisać. Po wykonaniu wymaganych kroków kliknij (jak pokazano na zrzucie ekranu) na przycisk – akcja zostanie zapisana.

Aby zakończyć proces i zapisać dane, przytrzymaj smartfon na tagu NFC.

Jeśli chcesz odczytać, wyczyścić lub zablokować nadpisywanie tagu NFC, wykorzystaj odpowiednie funkcje w aplikacji.
Pamiętaj, że po zablokowaniu nadpisywania tagu NFC,
nie można już tego zmienić.

 

Po wykonaniu działania przyłóż smartfon do tagu NFC.

Jeśli chcesz użyć tagu NFC i uruchomić wyuczoną akcję,
musisz odblokować wyświetlacz swojego telefonu.