NFC Code Touch Tree

Loxone NFC Code Touch Tree służy do kontroli dostępu i posiada czytnik NFC oraz podświetlaną klawiaturę na szklanej powierzchni.

Rozwiązanie kontroli dostępu za pomocą tagów NFC, dostępne jako breloki, naklejki lub karty. Alternatywnie można wprowadzić kod numeryczny na klawiaturze.

Połączenie tagu NFC i kodu numerycznego umożliwia uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Klawiatura posiada również swobodnie programowalny przycisk dzwonka i przycisk zaznaczenia do potwierdzania wpisów.

Arkusz danych NFC Code Touch Tree

Spis treści


Montaż

Przymocuj dołączoną plastikową ramkę montażową do płaskiej powierzchni lub do puszki instalacyjnej 68 mm.

Puszka przyłączeniowa nie jest wymagana, ale wysoce zalecana, ponieważ znacznie ułatwia schowanie przewodów połączeniowych lub zapasowej pętli za urządzeniem.

NFC Code Touch można również zamontować za pomocą pojedynczej aluminiowej ramy lub w połączeniu z Intercomem za pomocą podwójnej aluminiowej ramy, dostępnej osobno.

Podłącz zasilanie (pomarańczowy/biały zacisk) i przewody danych tree (zielony/biały zacisk wtykowy).

W zestawie znajduje się samoprzylepna osłona chroniąca przed wodą. Po podłączeniu należy ją zamocować nad zaciskami.
Dwa oznaczenia na górnej krawędzi obudowy ułatwiają pozycjonowanie:

NFC Code Touch jest najpierw umieszczany w górnej części ramki, a następnie zatrzaskiwany na dole. Aby zwolnić urządzenie, pociągnij mocno za spód, aby zwolnić zatrzask.

Przyssawką można odczepić urządzenie od aluminiowej ramy.


Uruchomienie

Krótko po włączeniu, prawa dioda LED stanu zacznie migać na pomarańczowo, jeśli okablowanie jest prawidłowe (nawiązano połączenie z Tree Extension i Miniserverem).

Następnie postępuj zgodnie z procedurą parowania w interfejsie Tree.


Programowanie

Urządzenie jest programowane i konfigurowane za pomocą bloku funkcyjnego System dostępu NFC Code Touch w Loxone Config.
Przeciągnij NFC Code Touch z drzewa peryferii na stronę programowania, aby utworzyć blok funkcyjny.

Dopiero wtedy urządzenie może sprawdzać kody dostępu, tagi NFC i wyświetlać je poprawnie za pomocą diody LED.


Użytkowanie

Aby uzyskać dostęp do budynku, sparowany tag NFC jest przykładany do czytnika NFC w urządzeniu. Tag jest odczytywany i autoryzacja jest weryfikowana.

W celu uwierzytelnienia za pomocą kodu dostępu należy wprowadzić na klawiaturze kod numeryczny, a następnie znacznik potwierdzenia.

Jeśli autoryzacja przebiegła pomyślnie, dostęp jest przyznawany, a diody LED stanu świecą się na zielono. Na przykład następnie można otworzyć drzwi. W przypadku odmowy dostępu diody LED świecą się na czerwono.

Dodatkowe funkcje można wybrać poprzez wprowadzenie prefiksu.
W tym celu należy najpierw wprowadzić ustawiony w programowaniu numer prefiksu, a następnie zbliżyć tag NFC do czytnika.
W przypadku użycia kodu najpierw wprowadź prefiks, następnie zatwierdź przyciskiem potwierdzenia, a następnie kodem dostępu.
Po udanej autoryzacji aktywuje się funkcja przypisana do prefiksu.

W przypadku kilkukrotnej próby użycia nieautoryzowanego taga NFC lub kodu numerycznego urządzenie zostaje zablokowane na 2 minuty, co uniemożliwia dalsze działanie, w tym użycie wszystkich kluczy. Zabezpieczenie to zapobiega atakom typu brute force.
Uprawniony tag NFC może odblokować urządzenie przed upływem tego czasu.

Programowanie umożliwia również ograniczenie dostępu za pomocą tagu lub kodu NFC do określonych godzin lub skonfigurowanie ich do jednorazowego użytku.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji bloku funkcjonalnego System dostępu NFC Code Touch.

Jeśli na powierzchni NFC Code Touch występują krople wody, działanie jest ograniczone. Po wyschnięciu powierzchni NFC Code Touch automatycznie kalibruje się i działa jak zwykle.


Stany LED

Rząd czterech diod LED na górze urządzenia jest aktywny podczas pracy, a także wskazuje, czy dostęp został przyznany, czy odmówiony.
Poniższa tabela przedstawia możliwe stany diod LED:

Wyświetlacz LED Znaczenie
4x biały, odliczanie w dół Wskazuje czas oczekiwania po naciśnięciu cyfry. Kolejna cyfra musi być wprowadzona w tym czasie.
Po upływie czasu wprowadzony kod jest sprawdzany pod kątem autoryzacji.
4x zielony, zanikający Dostęp przyznany lub potwierdzenie dla przycisku dzwonka.
W trybie nauki NFC: Tag został pomyślnie wykryty
4x czerwony, zanikający Odmowa dostępu, tag lub kod nieważny, lub nieautoryzowany.
4x czerwony, miga szybko, powoli odlicza w dół Urządzenie jest blokowane po wielokrotnym użyciu nieautoryzowanego tagu NFC lub kodu, lub przez aktywację wejścia (Off) bloku function.
Jeśli nieautoryzowany tag NFC lub nieprawidłowy kod zostanie użyty 15 razy z rzędu, urządzenie zostanie zablokowane na 2 minuty. Używając ważnego tagu, blokadę można zakończyć wcześniej.
Ręczna blokada: Urządzenie jest zablokowane tak długo, jak wejście (Off) bloku jest aktywne.
4x cyjan, światło płynące od lewej do prawej Tryb nauki tagów NFC jest aktywny.
4x żółty, miga Błąd podczas odczytu tagu NFC w trybie nauki. Spróbuj ponownie, trzymaj tag stabilnie! Monitor NFC dostarcza informacji o przyczynie błędu.
Indywidualnie 4 diody statusu LED mogą być sterowane wspólnie przez programowanie i wyświetlać kolory podstawowe. Są one wyświetlane tylko wtedy, gdy żaden inny status nie jest aktualnie aktywny.
Aktywna tylko prawa dioda LED Wskazuje status LED tego urządzenia Tree.

Zmiana czułości

W niektórych przypadkach może być konieczne zmienienie czułości klawiatury za pomocą polecenia urządzenia lub polecenia usługi sieciowej.

Każde pole można zaadresować za pomocą numeru TH:

THProx=Proximity (określa ogólną czułość tylko dla pierwszego naciśnięcia klawisza)
TH0=Pole 1
TH1=Pole 4
TH2=Pole 7
TH3=Pole 2
TH4=Pole 5
TH5=Pole 8
TH6=Pole 3
TH7=Pole 6
TH8=Pole 9
TH9=Przycisk dzwonka
TH10=Pole 0
TH11=Przycisk potwierdzenia

Każdy klawisz ma przypisaną określoną wartość. Najpierw trzeba tę wartość odszukać. Przykład dla pola 3:
http://<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<device-serialnumber>/get/TH6
Wynikiem jest na przykład wartość 25. Zanotuj tę wartość, abyś mógł ją później przywrócić.

Możesz teraz zmniejszyć czułość, przypisując wyższą wartość:
http://<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<device-serialnumber>/store/TH6/26
Aby zwiększyć czułość, wybierz niższą liczbę.
Liczby poniżej 10 nie potrzebują wiodącego zera.

Na koniec należy zaakceptować zmianę poprzez restart urządzenia:
http://<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<device-serialnumber>/Reboot

Zmieniaj czułość małymi krokami, jak w przykładzie. Sprawdź, czy klawisze odpowiednio reagują. Jeśli zmiana nie jest wystarczająca, polecenie można powtórzyć z wyższą/niższą liczbą.


Aktory

Krótki opis Jednostka
API Connector Tekst
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online NFC Code Touch Tree Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
-
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree -
Potwierdzenie dźwiękowe Potwierdzenie dźwiękowe po kliknięciu przycisku -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji, aby zagwarantować ochronę przed kontaktem, wodą i kurzem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.

Ze względów bezpieczeństwa zdecydowanie zalecamy używanie do kontroli dostępu wyłącznie zaszyfrowanych tagów NFC firmy Loxone.


Dokumenty

Arkusz danych NFC Code Touch Tree