NFC Code Touch Air

Loxone NFC Code Touch Air służy do kontroli dostępu i jest wyposażony w czytnik NFC i podświetlaną klawiaturę na szklanej powierzchni.

Rozwiązanie kontroli dostępu za pomocą tagów NFC, dostępne jako breloki, naklejki lub karty. Alternatywnie można wprowadzić kod numeryczny na klawiaturze.

Połączenie tagu NFC i kodu numerycznego umożliwia uwierzytelnianie dwuetapowe. Klawiatura posiada również swobodnie programowalny przycisk dzwonka i przycisk zaznaczenia do potwierdzania wpisów.

Urządzenie może być zasilane z zewnętrznego źródła zasilania lub z dwóch baterii AAA. Przy zasilaniu bateryjnym stałe podświetlenie klawiatury i sterowane diody LED nie są dostępne. Są one aktywowane tylko na krótki czas, gdy urządzenie jest obsługiwane.

Arkusz danych NFC Code Touch Air

Spis treści


Montaż

Przymocuj dołączoną plastikową ramkę montażową do płaskiej powierzchni lub do puszki instalacyjnej 68 mm.

W przypadku korzystania z zewnętrznego zasilacza zalecana jest skrzynka przyłączeniowa, która znacznie ułatwia schowanie przewodów połączeniowych lub zapasowej pętli za urządzeniem.
Opcjonalnie w puszce można zainstalować mały zasilacz.

NFC Code Touch można również zamontować za pomocą pojedynczej lub podwójnej aluminiowej ramy, dostępnej osobno. Polecamy NFC Code Touch Tree w połączeniu z Intercomem.

Podłącz zasilanie (pomarańczowy/biały zacisk wtykowy).
W celu zasilania bateryjnego wyjmij pomarańczowo-biały zacisk wtykowy i włóż dwie baterie AAA.

Samoprzylepna osłona chroni komorę baterii przed bryzgami wody i nie wolno jej zdejmować.

NFC Code Touch jest najpierw umieszczany w górnej części ramki, a następnie zatrzaskiwany na dole. Aby zwolnić urządzenie, pociągnij mocno za spód, aby zwolnić zatrzask.

Do odłączenia urządzenia od aluminiowej ramy można użyć przyssawki.


Uruchomienie

W stanie dostawy, tryb parowania będzie aktywny po podłączeniu zasilania. Jest to sygnalizowane miganiem prawej diody statusowej LED na czerwono/zielono/pomarańczowo.

Następnie postępuj zgodnie z procesem uczenia

Aby ręcznie aktywować tryb parowania, wyłącz zasilanie na 10 sekund, a następnie włącz je ponownie. Jeśli przez dwie minuty nie można nawiązać połączenia z Miniserverem, tryb parowania zostanie aktywowany na ograniczony czas.

Dostępne funkcje różnią się w zależności od tego, czy urządzenie jest zasilane bateryjnie, czy podłączone do zewnętrznego źródła zasilania. Jest to ustalane podczas parowania. Dlatego urządzenie musi być sparowane w tej samej metodzie zasilania, w której ma być eksploatowane później.
Jeśli metoda zasilania zostanie później zmieniona, urządzenie należy usunąć z programu i ponownie sparować.


Programowanie

Urządzenie jest programowane i konfigurowane za pomocą bloku funkcyjnego System dostępu NFC Code Touch w Loxone Config.
Przeciągnij NFC Code Touch z peryferii Tree na stronę programowania, aby utworzyć blok funkcyjny.


Działanie

Aby uzyskać dostęp do budynku, sparowany tag NFC jest przykładany do czytnika NFC w urządzeniu. Tag jest odczytywany i autoryzacja jest weryfikowana.

W celu uwierzytelnienia za pomocą kodu dostępu należy wprowadzić na klawiaturze kod numeryczny, a następnie przycisk zatwierdzenia.

Jeśli autoryzacja przebiegła pomyślnie, dostęp jest przyznawany, a diody LED stanu świecą się na zielono. Następnie drzwi można odblokować. W przypadku odmowy dostępu diody LED świecą się na czerwono.

Dodatkowe funkcje można wybrać poprzez wprowadzenie prefiksu.
W tym celu należy najpierw wprowadzić ustawiony w programie numer prefiksu, a następnie zbliżyć tag NFC do czytnika.
W przypadku użycia kodu należy najpierw wprowadź prefiks, następnie zatwierdź przyciskiem zatwierdzenia, a następnie wprowadzić kod dostępu.
Po udanej autoryzacji aktywuje się funkcja przypisana do prefiksu.

Zbyt wiele nieudanych prób przez nieautoryzowany tag NFC lub kod numeryczny spowoduje zablokowanie klawiatury na 2 minuty. Autoryzowany tag NFC może odblokować urządzenie przed tym czasem.

Programowanie umożliwia również ograniczenie dostępu za pomocą tagu lub kodu NFC do określonych godzin lub skonfigurowanie ich do jednorazowego użytku.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji System dostępu NFC Code Touch bloku funkcyjnego.

Woda na powierzchni NFC Code Touch może zakłócać jego działanie. Po wyschnięciu powierzchni NFC Code Touch automatycznie kalibruje się ponownie i działa jak zwykle.


Stany LED

Rząd czterech diod LED na górze urządzenia jest aktywny podczas pracy, a także wskazuje, czy dostęp został przyznany, czy odmówiony.
Poniższa tabela przedstawia możliwe stany diod LED:

Wyświetlacz LED Znaczenie
4x biały, odliczanie w dół Wskazuje czas oczekiwania po naciśnięciu cyfry. Kolejna cyfra musi być wprowadzona w tym czasie.
Po upływie czasu wprowadzony kod jest sprawdzany pod kątem autoryzacji.
4x zielony, zanikający Dostęp przyznany lub potwierdzenie dla przycisku dzwonka.
W trybie nauki NFC: Tag został pomyślnie wykryty
4x czerwony, zanikający Odmowa dostępu, tag lub kod nieważny, lub nieautoryzowany.
4x czerwony, miga szybko, powoli odlicza w dół Urządzenie jest blokowane po wielokrotnym użyciu nieautoryzowanego taga lub kodu NFC, lub przez wejście reset bloku funkcjonalnego.
4x cyjan, światło płynące od lewej do prawej Tryb nauki tagów NFC jest aktywny.
4x żółty, miga Błąd podczas odczytu tagu NFC w trybie nauki. Spróbuj ponownie, trzymaj tag stabilnie! Monitor NFC dostarcza informacji o przyczynie błędu.
Indywidualnie 4 diody statusu LED mogą być sterowane wspólnie przez programowanie i wyświetlać kolory podstawowe. Są one wyświetlane tylko wtedy, gdy żaden inny status nie jest aktualnie aktywny.
Aktywna tylko prawa dioda LED Wskazuje stan LED tego urządzenia Air.

Wymiana baterii

Aby wymienić baterie, wyjmij NFC Code Touch Air z ramki montażowej. Wyjmij obie baterie AAA z komory z tyłu i włóż nowe, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość.
Urządzenie uruchomi się ponownie, a prawa dioda LED stanu zamiga trzykrotnie na zielono, wskazując, że połączenie z Miniserverem zostało nawiązane.
W przypadku, gdy dioda LED w ogóle nie miga lub jest stale (słabo) czerwona, baterie są wyczerpane.


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online NFC Code Touch Air Cyfrowy -
Niski poziom baterii Ten czujnik załącza przy niskim stanie naładowania baterii.
Urządzenie dostarcza wartości dla czujnika, gdy jest zasilane z baterii.
Cyfrowy -
Pojemność baterii Ten sensor podaje aktualny stan naładowania beterii.
Jeśli urządzenie zasilane jest zewnętrznie napięciem 24V, wartość wynosi stale 100.
%
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. -
Numer seryjny Air Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Potwierdzenie dźwiękowe Potwierdzenie dźwiękowe po kliknięciu przycisku -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania, instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego technika zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji, aby zagwarantować ochronę przed kontaktem, wodą i kurzem.

Urządzenie nie może być używane jako część systemów krytycznych dla bezpieczeństwa.

Ze względów bezpieczeństwa zdecydowanie zalecamy używanie do kontroli dostępu wyłącznie zaszyfrowanych tagów NFC firmy Loxone.


Dokumenty

Arkusz danych NFC Code Touch Air