Natynkowy spot LED RGBW Tree

Natynkowy Spot LED RGBW Loxone łączy kolorowe i ciepłe białe oświetlenie. Interfejs Tree umożliwia perfekcyjne ściemnianie i kontrolę.

Arkusz danych Natynkowy Spot LED RGBW

Spis treści


Montaż

Przed montażem wyłącz zasilanie.

Przymocuj płytę podstawy do sufitu. Spot utrzymuje się na płycie za pomocą dwóch magnesów.

Podłącz kabel zasilający i magistralę Tree.

Umieść lampę na płycie. Upewnij się, że magnesy są prawidłowo osadzone i że nie wystają żadne kable.

Dodatkowy uchwyt jest elementem bezpieczeństwa i nie wolno go usuwać!


Uruchomienie

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami


Aktory

Krótki opis Opis Zakres wartości
Smart aktor RGBW Smart aktor
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka
Status online Natynkowy spot LED RGBW Tree Cyfrowy
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
-
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree -
Typ aktora Używaj urządzenia ze standardowym aktorem(-ami) lub Smart aktorem(-ami)
Smart aktory wspierają dynamiczne czasy fading'u i działają tylko z blokiem sterownika oświetlenia V2.
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Chroń urządzenie przed wodą.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Natynkowy Spot LED RGBW