Nano IO Air

Loxone Nano IO Air posiada 2 wyjścia (przekaźniki) i 6 wejść cyfrowych (24VDC) do instalacji w gniazdku ściennym lub wnęce. Moduł przycisku Touch for Nano jest opcjonalnie dostępny do podłączenia.

Arkusz danych Nano IO Air

Spis treści


Montaż

Zainstaluj urządzenie w odpowiedniej skrzynce instalacyjnej. Podłącz urządzenie, np. zgodnie z poniższym schematem:

W takim przypadku zasilanie odbywa się przy napięciu sieciowym (110–230 V AC). Należy pamiętać, że wyjścia wyjściowego napięcia wyjściowego Nano IO w tym trybie pracy nie nadają się zatem do napięcia stałego lub bardzo niskich napięć. Konsumenci pracujący z napięciem sieciowym mogą być podłączani bezpośrednio.


Uruchomienie

Tryb uczenia się jest aktywny po podłączeniu zasilacza. Wskazuje na to dioda LED stanu na przemian z czerwoną / zieloną / pomarańczową.

Następnie należy wykonać procedurę parowania

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb nauki, naciśnij i przytrzymaj przycisk nauki przez min. 5 sekund.


Alternatywna praca z 24V

Zainstaluj urządzenie w odpowiedniej skrzynce instalacyjnej. Podłącz urządzenie, np. zgodnie z poniższym schematem:

W tym trybie pracy Nano IO jest zasilany przez połączenie 24 V i GND z zewnętrznego źródła zasilania 24 V DC. W tym przypadku Nano IO nie jest zasilany napięciem sieciowym.

W tym trybie pracy oba wyjścia L' i L" można porównać z bezpotencjałowymi stykami przekaźnika. Na przykład 12V AC może być przełączane przez przekaźnik, aby sterować elektroniczną blokadą silnika. L reprezentuje styk główny dwóch przekaźników, a L' i L" przełączane styki. W tym trybie pracy N nie może być podłączony.


Podłączenie wejść cyfrowych

Do dyspozycji jest 6 wejść cyfrowych. W tym celu w wejść cyfrowych Nano IO jest umieszczone wyjście 24V, do wykorzystania np. z przyciskami przełączającymi:

Wyjście 24 V Nano IO może być obciążone czujnikami o maksymalnym poborze energii 1W. Przy wyższych obciążeniach, dla czujników należy zastosować oddzielne źródło zasilania. W takim przypadku należy podłączyć potencjały (GND) Nano IO i zewnętrznego źródła zasilania.


Touch for Nano

Opcjonalny moduł wtykowy Touch for Nano lub Touch Pure dla Nano ma pięć punktów dotykowych do obsługi najważniejszych funkcji pomieszczenia. Naciśnięcie klawisza powoduje kliknięcie jako potwierdzenie akustyczne. Dostępny jest również moduł NFC Code Touch dla Nano, klawiatura do wprowadzania kodów i odczytywania tagów NFC jako rozwiązanie dostępu.

Rama montażowa modułu wtykowego jest zatrzaskiwana na Nano IO, a następnie przykręcana do skrzynki montażowej. Na koniec dołączony jest Touch for Nano z ramą zewnętrzną.

Jeśli korzystasz z Touch for Nano lub kodu NFC Touch dla Nano, należy to wybrać we właściwościach Nano IO Air w Loxone Config. Wejścia są następnie dostępne w drzewie peryferyjnym.

Duża środkowa strefa dotykowa Touch for Nano jest idealna do sterowania oświetleniem, podczas gdy strefy narożne nadają się do sterowania muzyką i cieniowaniem. Standard przycisków Loxone. Przyciski mogą być również swobodnie używane do innych aplikacji. Aktywuj pola wyboru w opcjach z lewej strony , aby udostępnić poszczególne pola jako dane wejściowe. W tym momencie można również wyłączyć potwierdzenie akustyczne.

Czujniki

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
T5 -
Wejście 1 Cyfrowy 0/1
Wejście 2 Cyfrowy 0/1
Wejście 3 Cyfrowy 0/1
Wejście 4 Cyfrowy 0/1
Wejście 5 Cyfrowy 0/1
Wejście 6 Cyfrowy 0/1
Aktory

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Przekaźnik 1 Cyfrowy 0/1
Przekaźnik 2 Cyfrowy 0/1
API Connector Tekst -
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Nano IO Air Cyfrowy 0/1
Temperatura systemu °
Wyłączanie od temperatury Jeśli temperatura CPU osiągnie punkt krytyczny, wyjścia urządzenia zostają wyłączone. Powodem tego moga być zwarcia, zbyt duże moce przełączane lub zbyt wysoka temperatutra otoczenia. Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Dezaktywacja funkcjonalności Routera Dezaktywacja funkcjonalności Routera tego urządzenia Air.
Loxone Air bazuje na technologii Mesh. Każde podłączone na stałe do prądu urządzenie Air może przekazywać dalej pakiety od innych urządzeń Air (routing) i w ten sposób zwiększa zasięg i stabilność całego systemu.
W dużych systemach z bardzo dużą ilością urządzeń Air na ograniczonej przestrzeni komunikacja pomiędzy urządzeniami Air może prowadzić do bardzo dużego obciążenia kanału komunikacji bezprzewodowej. Niezawodna dostępność urządzeń Air nie może być przez to zagwarantowana. Dezaktywacja funkcjonalności Routera w poszczególnych urządzeniach Air może stanowić w takim wypadku środek zaradczy.

Nie dezaktywuj tej funkcji pochopnie, gdyż może to miec wpływ na zasięg i stabilność systemu.
-
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Użytkowanie Określa przeznaczenie aktorów.
Uniwersalny: Wyjścia mogą być dowolnie wykorzystywane
Zacienianie: Auto-Konfiguracja utworzy blok funkcyjny Automatycznego zacieniania
-
Moduł wtykowy Moduł wtykany do Nano IO Air -
Zachowanie przycisków Określa zachowanie po naciśnięciu przycisku.
Pulse: wysyła impuls przy rosnącym zboczu.
OnOff: Wysyła ON przy rosnącym zboczu i OFF przy opadającym zboczu, używane dla długich kliknięć
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Nano IO Air

Arksuz danych Relay

Arkusz danych Touch for Nano

Arkusz danych Touch Pure for Nano

Arkusz danych NFC Code Touch for Nano