Nano DI Tree

Nano DI Tree to kompaktowy moduł do integracji 6 wejść cyfrowych za pomocą technologii Loxone Tree.

Arkusz danych Nano DI Tree

Spis treści


Montaż

Zainstaluj urządzenie w odpowiedniej skrzynce instalacyjnej.

Podłącz zasilanie (pomarańczowo-biały zacisk) i kabel Tree (zielono-biały zacisk). Po włączeniu zasilania dioda LED zacznie po chwili migać na pomarańczowo, o ile okablowanie jest prawidłowe (połączenie z Tree Extension / Miniserverem jest nawiązane).


Uruchomienie

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami


Czujniki

Krótki opis Jednostka
Wejście 1 Cyfrowy
Wejście 2 Cyfrowy
Wejście 3 Cyfrowy
Wejście 4 Cyfrowy
Wejście 5 Cyfrowy
Wejście 6 Cyfrowy
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka
Status online Nano DI Tree Cyfrowy
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
-
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Nano DI Tree