Multiplekser (4 wejścia)

W tym bloku można wybrać jedną z 4 wartości analogowych za pomocą wejścia parametru (Sel).

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V1-4 Value 1-4 Wartość 1-4
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V Value Wartość
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Sel Select value 0: (V) = 0
1: (V) = (V1)
...
4: (V) = (V4)
0...4 1