Multiplekser (2 wejścia)

Blok ten umożliwia wybór pomiędzy 2 wartościami analogowymi za pomocą wejścia parametru (Sel).

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V1 Value 1 Wartość 1
V2 Value 2 Wartość 2
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V Value Wartość
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Sel Select value 0: (V) = (V1)
1: (V) = (V2)
0/1 0