Multiclick

Przycisk wielofunkcyjny z maksymalnie czterema funkcjami, impuls po kliknięciu
Blok programowy wielokrotnego kliknięcia określa, czy przycisk został naciśnięty jeden, dwa, trzy lub cztery razy.
Można więc na przykład utworzyć funkcję, w której potrójne kliknięcie wykonuje inną funkcję niż podwójne kliknięcie.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Tr Trigger Wysyła impuls na wyjście (1C-4C) w zależności od liczby kliknięć. 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
1C Pulse on single-click Pulsowanie przy pojedynczym kliknięciu przez czas określony w parametrze (On). 0/1
2C Pulse on double-click Pulsuje po dwukrotnym kliknięciu przez czas określony w parametrze (On). 0/1
3C Pulse on triple-click Pulsuje po trzykrotnym kliknięciu przez czas określony w parametrze (On). 0/1
4C Pulse on quad-click Pulsuje po poczwórnym kliknięciu przez czas określony w parametrze (On). 0/1
V Value triggered output Ustawia wartość (V1c-V4c) wyzwalanego wyjścia.
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
- 0/1 0
Tmc Time multi-click Maksymalny czas między dwoma impulsami, który jest liczony jako wielokrotne kliknięcie. s 0...∞ 0,35
On On-duration of output (1C-4C) Czas włączenia wyjścia (1C-4C) s 0...∞ 0,1
V1c Value for single-click Wartość dla pojedynczego kliknięcia - 1
V2c Value for double-click Wartość dla podwójnego kliknięcia - 2
V3c Value for triple-click Wartość dla potrójnego kliknięcia - 3
V4c Value for quad-click Wartość dla poczwórnego kliknięcia - 4