Monitorowanie okien i drzwi

Monitorowanie Drzwi i Okien może być używany do wyświetlania stanu drzwi, okien i bram garażowych.
Oprócz kontaktronów drzwi i okien Loxone, można również używać konwencjonalnych kontaktronów.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Hpos Handle position Aktualne położenie klamki(okna)
1=zamknięte
2=odchylone
3=otwarte
4=zamknięta i niezabezpieczona
5=zamknięta i zabezpieczona
0=nieznany/offline
0...∞
Dwco Door/window contact open Używany do kontaktronów drzwiowych lub okiennych, które wykrywają otwarcie.
(0 = zamknięty, 1 = otwarty) Zazwyczaj używany w pozycji odwróconej.
0/1
Dwct Door/window contact tilt Używany do kontaktronów drzwiowych lub okiennych, które wykrywają przechylenie.
(0 = zamknięty, 1 = przechylony) Zwykle używany w pozycji odwróconej.
0/1
Dwcs Door/window contact secured Służy do wykrywania, czy drzwi lub okna są zabezpieczone (zablokowane).
(0 = odblokowane, 1 = zablokowane)
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Open Number of open windows or doors Liczba otwartych okien lub drzwi
Tilt Number of tilted windows or doors Liczba uchylonych okien lub drzwi
Closed Number of closed windows or doors Liczba zamkniętych okien lub drzwi
Offline Number of offline sensors Liczba czujników offline
Secured Number of secured windows or doors Liczba zabezpieczonych okien lub drzwi
Unlocked Number of unlocked windows or doors Liczba niezamkniętych okien lub drzwi
Txlt Text last triggered Nazwa ostatnio wyzwolonego czujnika -
Txu Text unsecure Nazwa otwartych/uchylonych/niezamkniętych drzwi i okien -
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
0/1 0
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Konfiguracja Konfiguracja używanych wejść i wyjść. -
Programowanie podstawowe

Dwukrotne kliknięcie bloku spowoduje wybranie kontraktronów drzwi i okien Loxone, a także bloków Stan okna, Garaż/Brama oraz Monitorowanie Okien i Drzwi.
Do wejść bloku można podłączyć dodatkowe kontaktrony okienne i klamki okienne.

Można zastosować inne kontaktrony okienne i klamki okienne. Styki są podłączone do wejść (Dwco) lub (Dwct). Jeśli kontaktrony okienne są stykami normalnie zamkniętymi, wejścia (Dwco), (Dwct) muszą być odwrócone. Klamki okienne są podłączone do wejścia (Hpos). Liczba otwartych, uchylonych i zamkniętych okien jest wyprowadzana na wyjścia (Open), (Tilt) i (Closed). Na wyjściu (Txlt) jest wyświetlana nazwa ostatnio wyzwolonego czujnika.