Monitorowanie okien i drzwi

Blok programu monitorującego okna i drzwi może służyć do wyświetlania stanu okien i drzwi w budynku. Oprócz styków drzwiowych i okiennych Loxone można również stosować zwykłe styki.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Hpos Handle position Aktualne położenie klamki(okna)
1=zamknięte
2=odchylone
3=otwarte
4=zamknięta i niezabezpieczona
5=zamknięta i zabezpieczona
0=nieznany/offline
0...∞
Dwco Door/window contact open Używany do kontaktronów drzwiowych lub okiennych, które wykrywają otwarcie.
(0 = zamknięty, 1 = otwarty) Zazwyczaj używany w pozycji odwróconej.
0/1
Dwct Door/window contact tilt Używany do kontaktronów drzwiowych lub okiennych, które wykrywają przechylenie.
(0 = zamknięty, 1 = przechylony) Zwykle używany w pozycji odwróconej.
0/1
Dwcs Door/window contact secured Służy do wykrywania, czy drzwi lub okna są zabezpieczone (zablokowane).
(0 = odblokowane, 1 = zablokowane)
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Open Number of open windows or doors
Tilt Number of tilted windows or doors
Closed Number of closed windows or doors
Offline Number of offline sensors
Secured Number of secured windows or doors
Unlocked Number of unlocked windows or doors
Txlt Text last triggered Nazwa ostatnio wyzwolonego czujnika -
Txu Text unsecure Nazwa otwartych/uchylonych/niezamkniętych drzwi i okien -
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. 0/1 0
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Konfiguracja Konfiguracja używanych wejść i wyjść. -
Programowanie podstawowe

Dwukrotne kliknięcie w blok umożliwia bezpośrednie wybranie istniejących kontaktów drzwiowych i okiennych Loxone oraz kompozytowych styków okiennych bezpośrednio w projekcie. Dodatkowo do wejść bloku można podłączyć dodatkowe styki okienne i klamki okienne.

Można zastosować inne kontaktrony okienne i klamki okienne. Styki są podłączone do wejść (Dwco) lub (Dwct). Jeśli kontaktrony okienne są stykami normalnie zamkniętymi, wejścia (Dwco), (Dwct) muszą być odwrócone. Klamki okienne są podłączone do wejścia (Hpos). Liczba otwartych, uchylonych i zamkniętych okien jest wyprowadzana na wyjścia (Open), (Tilt) i (Closed). Na wyjściu (Txlt) jest wyświetlana nazwa ostatnio wyzwolonego czujnika.