Monitor zakresu

Użycie

Blok sprawdza wejście analogowe (AI) pod kątem zgodności z zakresem pomiarowym. Przykładami zastosowania są np. Kontrola poziomu, monitorowanie przepływu, kontrola klimatu, …

 

Podstawowe programowanie

Czujnik do monitorowania jest podłączony na wejściu AI.

(D) niż 0: Wyjście (Q) jest aktywowane, gdy tylko wartość wejścia (AI) przekroczy próg (V + D) i dezaktywowane, gdy (AI) spadnie poniżej progu (V).

(D) mniejsza niż 0: Wyjście (Q) jest aktywowane, gdy tylko wartość wejścia (AI) znajdzie się w zakresie pomiarowym. Zakres pomiarowy jest określany przez wartości progowe wyzwalania parametrów wejściowych (V) i wartość różnicową (D).

 

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
AI Wejście analogowe Wartość analogowa, z którą monitorowany czujnik jest powiązany.

 

Parametry

Skró Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
V Próg wyzwalania Próg
D Szerokość zakresu Większa niż 0: wyjście (Q) jest aktywowane, gdy tylko wartość wejścia (AI) znajduje się w zakresie (V + D) i dezaktywowane, gdy (AI) i dezaktywowane gdy wartość AI wyjdzie z zakresu (V+D).

 

Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
Q Wyjście cyfrowe Staje się logiczną 1, jeśli wartość zastosowana do (AI) mieści się w zdefiniowanym zakresie. 0/1
Qon Zbocze narastające Wysyła impuls, gdy przy załączaniu (Q) 0/1
Qoff Zbocze opadające Wysyła impuls, przy wyłączeniu (Q) 0/1

Przykład

W tym przykładzie sprawdzany jest czujnik analogowy. Stała wartość progowa ma wartość 4, a delta ma wartość 3, dlatego określono zakres wartości od 4 (parametr V) do 7 (parametr V + parametr D -> 4 + 3 = 7).

Jeśli wartość mieści się w tym zakresie, wartość 1 jest wyprowadzana na wyjściu (Q). Jeśli wartość analogowa jest wyższa lub niższa od zakresu wartości, wartość 0 jest wysyłana na wyjści (Q).