Monitor zakresu

Monitor zakresu (różnicowy przełącznik progowy) ocenia analogową wartość wejściową na podstawie dwóch wartości progowych i w zależności od tego przełącza wyjście cyfrowe.

Pierwszy próg jest określony za pomocą parametru (T).
Drugi próg jest określony za pomocą parametru (D) jako wartość różnicowa względem parametru (T).
Funkcjonalność $$LINKB::#function@@ różni się w zależności od tego, czy (D) jest dodatnia czy ujemna.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V Value Wartość
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
T 1 depending on the set threshold values. 1 w zależności od ustawionych wartości progowych. 0/1
Teon Pulse on rising edge Impuls przy narastającym zboczu 0/1
Teoff Pulse on falling edge Impuls przy opadającym zboczu 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
T Threshold Próg 5
D Difference Różnica 2
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
0/1 0
Funkcja

Funkcja, gdy wartość różnicowa jest dodatnia:
Druga wartość progowa jest powyżej parametru T (T+D).
Wyjście (T) włącza się, gdy wartość wejściowa znajduje się pomiędzy wartościami progowymi.
Przykład: T: 5, D: 2
Wyjście jest włączone, gdy wartość wejściowa zawiera się między 5 a 7.
Wyjście pozostaje wyłączone powyżej i poniżej tych wartości:

Funkcja, gdy wartość różnicowa jest ujemna:
Druga wartość progowa jest poniżej parametru T (T-D).
Wyjście (T) jest włączane, gdy wartość wejściowa przekracza parametr (T) i wyłączane, gdy wartość wejściowa spada poniżej (T-D).
Przykład: T: 5, D: -2
Gdy wartość wejściowa przekroczy 5, wyjście się włącza. Powyżej tej wartości wyjście pozostaje włączone.
Jeśli wartość wejściowa spadnie poniżej 3, wyjście wyłącza się. Poniżej tej wartości wyjście pozostaje wyłączone: