Monitor wartości analogowej

Blok funkcjonalny sprawdza wejście analogowe (V) pod kątem przekroczenia lub spadku poniżej wartości progowych.
Wyjście (Te) jest aktywowane, gdy tylko wartość wejścia (V) znajdzie się poza zakresem tolerancji.
Zakres tolerancji jest określony przez parametry wejściowe: próg górny (TU) i próg dolny (TL).

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V Value Wartość
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Te 1 when threshold exceeded 1 po przekroczeniu progu 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
0/1 0
TU Upper threshold Górny próg 7
TL Lower threshold Dolny próg 3
Diagram czasowy