Monitor wartości analogowej

Blok funkcjonalny sprawdza wejście analogowe (V) pod kątem przekroczenia lub spadku poniżej wartości progowych.
Wyjście (Te) jest aktywowane, gdy tylko wartość wejścia (V) znajdzie się poza zakresem tolerancji.
Zakres tolerancji jest określony przez parametry wejściowe: próg górny (TU) i próg dolny (TL).

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V Value
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
Te 1 when threshold exceeded 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. 0/1 0
TU Upper threshold 7
TL Lower threshold 3
Diagram czasowy