Monitor wartości analogowej

Użycie

Za pomocą bloku programu do monitorowania wartości analogowych można sprawdzić zgodność ze zdefiniowanym zakresem wartości sygnału analogowego. Przykładami zastosowania są np. Kontrola poziomu, monitorowanie przepływu, kontrola klimatu, …

 

Podstawowe programowanie

Blok sprawdza wejście analogowe (AI) pod kątem przekroczenia lub spadku poniżej wartości granicznych.

Wyjście (Q) jest aktywowane, gdy tylko wartość wejścia (AI) znajdzie się poza zakresem tolerancji.

Zakres tolerancji jest określony przez parametry wejściowe górnego progu (TU) i dolnego progu (TL).

 

 

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
AI Wejście analogowe Monitorowany czujnik jest połączony z tym wejściem. 0/1
DisP Zablokowanie Blokada przed dziećmi – dezaktywuje wszystkie wejścia i resetuje Q do 0. 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
Remanencja Wejsćie remanencji Aktywuje remanencję tego bloku. 0/1
TU Górny próg Ustawia górny próg.
TL Dolny próg Ustawia dolny próg.

 

Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
Q Wyjscie cyfrowe Wyjście to jest aktywowane, gdy tylko wartość wejścia (AI) znajdzie się poza zakresem tolerancji. 0/1

 

 

Przykład

 

W tym przykładzie sprawdzany jest analogowy czujnik poziomu. Dopuszczalny zakres wynosi od 3 (TL – dolny limit) do 7 (TU – górny limit).

Jeśli wartość mieści się w tym zakresie, wartość 0 jest wyprowadzana na wyjściu Q. Jeśli wartość analogowa jest wyższa lub niższa od zakresu wartości, wartość 1 jest wyprowadzana na wyjściu Q.

W tym przykładzie alarm jest wysyłany za pośrednictwem usługi Caller Service, tj. Przez połączenie.