Monitor przepływu energii

Monitor przepływu energii wyświetla ogólny widok przepływu energii w budynku.

W tym celu łączy konsumentów, źródła i magazyny energii, jak również sieć za pomocą powiązanych bloków funkcyjnych liczników.
W bloku funkcyjnym można określić stosowane liczniki i ich przeznaczenie.

Nawet duża liczba liczników może być wyraźnie wyświetlana poprzez tworzenie tablic i grup oraz przypisywanie symboli.

W rezultacie otrzymujemy ogólny widok bilansu energetycznego w budynku z rozbudowanymi opcjami wyświetlania i statystykami w interfejsie użytkownika.

Monitor przepływu energii może wyświetlać do 6 obiektów, takich jak liczniki lub grupy w kształcie gwiazdy. Jeśli na górnym poziomie znajduje się więcej niż 6 obiektów (w tym wartość rezydualna), są one wyświetlane w formie listy.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Gpwr Grid power Moc sieci
Ppwr Production power Moc produkcji
Spwr Energy storage power Wydajność magazynu energii
Ed Export today Eksport dzisiaj
Id Import today Import dzisiaj
Pd Production today Produkcja w dniu dzisiejszym
Cd Consumption today Konsumpcja dzisiaj
Scd Self Consumption today Konsumpcja własna dzisiaj
Co2d CO2 today Obliczenie oszczędności CO2: Co2d = Pd * CO2
Obliczenie liczby drzew w interfejsie użytkownika oparte jest na formułach programu Kalkulator ekwiwalentów gazów cieplarnianych.
Yd Yield today Obliczanie godzinowe lub przy zmianie ceny według następującego wzoru:
Yd = (Pd - Ed) * Pri + Ed * Pre
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Pre kWh price export Cena kWh eksport
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
Waluta 0,2
Pri kWh price import Cena kWh import
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
Waluta 0,2
CO2 Kg/kWh for CO2 savings kg/kWh dla oszczędności CO2 Kg/kWh 0...∞ 0,42
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Konfiguracja monitora -
Źródło ceny eksportu Wybierz Optymalizator Cen Spot jako źródło ceny eksportu energii lub użyj parametru. -
Źródło ceny importu Wybierz Optymalizator Cen Spot jako źródło ceny importu energii lub użyj parametru. -
Przykład zastosowania

Najpierw utwórz blok Licznik dla sieci, jak również różne Liczniki dla konsumentów i źródeł.
Jeśli magazyn energii jest dostępny, utwórz blok Licznik-magazyn.

Utworzone bloki liczników mogą być następnie dodawane i ustawiane poprzez okno dialogowe (podwójne kliknięcie na blok funkcyjny):

Stosowane liczniki są rozmieszczone zgodnie z instalacją w budynku.

Licznik użytkowy lub główny jest często dwukierunkowy i jest ustawiony jako sieć.
Dla pozostałych liczników należy ustawić, czy rejestrują konsumentów czy źródła energii.

Magazyny energii i Wallboxy mają również zintegrowany licznik, a tutaj typ jest już ustalony.

Przeciągając licznik na inny licznik, ten ostatni staje się tablicą z licznikami podrzędnymi.

Na tej samej zasadzie można tworzyć grupy dla kilku urządzeń.
W przeciwieństwie do tablicy, grupa nie jest licznikiem zbiorczym.

Oprócz urządzeń posiadających własne liczniki, do rozdzielnicy podłączone są zazwyczaj inne urządzenia bez liczników. Urządzenia te są wyświetlane zbiorczo przez licznik jako "Inne".

Tylko w przypadku, gdy wszystkie urządzenia podłączone do licznika dystrybucyjnego są rejestrowane przez własne liczniki, "inne" nie musi być wyświetlane, ponieważ pozostaje tylko suma niedokładności pomiarowych.