Monitor energii

Monitor energii ułatwia zbieranie danych produkcyjnych, na przykład systemu PV.
Monitor energii może być wykorzystany do rejestracji danych produkcyjnych falownika. Dane mogą być przetwarzane przez wejścia obiektu w połączeniu z licznikiem.
Dodatkowo blok może wizualizować w interfejsie użytkownika dane produkcyjne, oszczędności finansowe i magazyn akumulatorów.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Ptot Production total To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. kWh 0...∞
Ppwr Production power To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. kW
Gi Grid energy import kWh 0...∞
Gpwr Grid power kW
Ge Grid energy export kWh 0...∞
Spwr Energy storage power Wartość dodatnia: Magazyn energii jest rozładowywany.
Wartość ujemna: Magazyn energii jest ładowany.
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
kW
SoC Energy storage state of charge To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. % 0...100
Err Error -
R Reset Reset wartości licznika. - 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Ppwr Production power kW
Pd Production today kWh 0...∞
Pm Production this month kWh 0...∞
Py Production this year kWh 0...∞
Ptot Production total kWh 0...∞
Cpwr Consumption power kW
Cd Consumption today kWh 0...∞
Cm Consumption this month kWh 0...∞
Cy Consumption this year kWh 0...∞
Ctot Consumption total kWh 0...∞
Ed Export today kWh 0...∞
Em Export this month kWh 0...∞
Ey Export this year kWh 0...∞
Etot Export total kWh 0...∞
Yd Yield today Waluta
Ym Yield this month Waluta
Yy Yield this year Waluta
Ytot Yield total Waluta
Sci Status code inverter -
Eci Error code inverter -
Gpwr Grid power kW
Spwr Energy storage power Wartość dodatnia: Magazyn energii jest ładowany.
Wartość ujemna: Magazyn energii jest rozładowywany.
kW
SoC Energy storage state of charge % 0...100
Itot Import total To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. kWh 0...∞
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. - -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Pre kWh price export Waluta 0,2
Pri kWh price import Waluta 0,2
CO2 Kg/kWh for CO2 savings Kg/kWh 0...∞ 0,21
Abs Absolute value Obsługa wejść (Gi) i (Ge):
0 = Każda nowa wartość jest dodawana przyrostowo do wartości całkowitej.
1 = Wartość jest używana bezwzględnie i równa odczytowi licznika.
- 0/1 0
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Źródło danych Źródło danych (typ generatora), np. Fronius, Kostal

Dane są sprawdzane co minutę.
Jeśli jako źródło danych wybrano wejścia bloku, blok jest aktualizowany przy każdej zmianie wejść.
- -
Pojemność zasobnika Pojemność zasobnika w kWh 0
Wspierane falowniki

Bezpośrednio w bloku funkcyjnym poprzez Ethernet (TCP/IP):
Fronius Primo, Symo

Fronius GEN24 Plus jest obsługiwany od firmware 1.14.1.
Wymaga to aktywacji interfejsu Solar API na falowniku.

Falowniki Kostal Piko, które obsługują protokół RS485 poprzez TCP (Port 81)

Przez szablon (Modbus TCP/RTU, RS485, RS232):
Kostal Plenticore szablon dla Modbus TCP (port 1502)
Solar Edge
SMA
Dalsze szablony dostępne są na stronie Loxone Library.

Zalecamy również zapoznać się z naszą dokumentacją na temat Integracji systemów fotowoltaicznych.


Źródła danych

Jako źródła danych możesz wybrać różne połączenia:

- Wejścia obiektów: przetwarzanie danych z wejść bloku (w połączeniu z licznikiem)

- Fronius: odczyt danych z falownika z połączeniem internetowym

- Kostal: odczyt danych z falownika z połączeniem internetowym


Komunikacja z dowolnymi czujnikami

Wszystkie źródła danych wybierane są we właściwościach "Wejść obiektu". Podłączenie pojedynczych sensorów - patrz zrzut ekranu.


Komunikacja z falownikiem

Aby odbierać dane z falownika, musisz w oknie właściwości jako źródło danych wybrać "Fronius" lub "Kostal", jak również wprowadzić adres IP i numer urządzenia. Dane odpytywane będą cyklicznie co minutę.


Numery urządzeń

Fronius:

Numer urządzenia jest wyświetlany w interfejsie internetowym Fronius pod pozycją Ustawienia->Falownik jako numer systemu. Dodatkowo można go określić poprzez urządzenie rejestrujące używając funkcji "GetActiveDeviceinfo".

URL: http://"IP"/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?deviceClass=Inverter

Kostal:

Numer urządzenia jest identyczny z adresem RS485. Jest on widoczny w interfejsie Web Kostal na głównej stronie i stronie z ustawieniami.


Obliczanie

Jeśli produkcja jest większa niż zużycie, uzysk oblicza się z sumy energii eksportowanej pomnożonej przez taryfę eksportową i zużycia pomnożonego przez taryfę importową. Zużycie jest obliczane jako: Energia wyprodukowana + Energia importowana - Energia dostarczona. Jeśli zużycie jest większe niż produkcja, uzysk oblicza się z importowanej energii pomnożonej przez taryfę importową.

Walutę można ustawić we właściwościach dokumentu.


Okablowanie

Więcej informacji nt. poprawnego okablowania znajdziesz tutaj .