Modulator PWM

Modulator szerokości impulsu do konwersji wartości analogowych na sygnały cyfrowe.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V Value Wartość 0...10
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
PWM PWM output Wyjście PWM 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
P Period Okres s 0...∞ 1
Diagram czasowy