Modbus Extension

Modbus Extensionumożliwia integrację urządzeń z interfejsem Modbus RTU.

Loxone Config zapewnia szablony dla różnych urządzeń do integracji.

Dokumentacja Modbus Extension

Spis treści


Uruchomienie

Rozszerzenie Modbus jest instalowane w odpowiedniej rozdzielnicy na szynie montażowej.

Podłącz zasilanie do Miniservera i rozszerzenia Modbus.

Jeśli na interfejsie kontrolowanych urządzeń znajduje się zacisk GND, należy również podłączyć GND.
Urządzenia Modbus są połączone przewodowo, ostatnie urządzenie Modbus musi być zakończone rezystorem końcowym 120 omów.
Do okablowania najlepiej zastosować parę przewodów kabla Cat 5/6/7, alternatywnie można użyć innego skrętki.

Maksymalna długość Modbus zależy od prędkości transmisji. Im dłuższy kabel, tym niższa może być szybkość transmisji.

Po włączeniu zasilania , dioda LED statusu rozszerzenia miga po krótkim czasie na pomarańczowo, jeśli połączenie z Miniserverem jest prawidłowe.

Następnie postępuj zgodnie z instrukcją


Wstaw urządzenia i szablony

Najpierw kliknij rozszerzenie Modbus, a następnie wybierz urządzenie z szablonów, odpowiednie ustawienia zostaną automatycznie przyjęte:

Obsługiwane czujniki i aktuatory wybranego urządzenia są następnie dostępne do programowania.

Na koniec ustaw adres Modbus dla każdego urządzenia, które musi być zgodne dla odpowiedniego urządzenia i w Loxone Config.

Aby uzyskać więcej informacji i zintegrować urządzenia bez szablonu, odwiedź:
Komunikacja z Modbus RTU


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka
Status online Modbus Extension Cyfrowy
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
- - -
Szybkość transmisji Prędkość transmisji połączenia szeregowego bit/s 0...2147483647 19200
Bity stopu Liczba bitów stopu (1-2) połączenia szeregowego - - 1
Parzystość Parzystość połączenia szeregowego - - -
Timing W trybie automatycznym jest wykorzystane poniższe ustawienie:
Przerwa: 5ms jeżeli baud rate jest mniejszy od 7000bps, inaczej są wykorzystane okresy 50-cio bitowe.
Timeout: 1000ms
- - -
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. - - -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Dokumentacja Modbus Extension

Arkusz danych Licznik energii Modbus 1-fazowy

Arkusz danych Licznik energii Modbus 3-fazowy