Modbus Extension

Loxone Modbus Extension został zaprojektowany do integracji do 32 urządzeń z interfejsem Modbus RTU.

Dokumentacja Modbus Extension

Spis treści


Uruchomienie

Rozszerzenie Modbus jest instalowane w odpowiedniej rozdzielnicy na szynie montażowej.

Podłącz zasilanie do Miniservera i rozszerzenia Modbus.

Jeśli na interfejsie kontrolowanych urządzeń znajduje się zacisk GND, należy również podłączyć GND.
Urządzenia Modbus są połączone przewodowo, ostatnie urządzenie Modbus musi być zakończone rezystorem końcowym 120 omów.
Do okablowania najlepiej zastosować parę przewodów kabla Cat 5/6/7, alternatywnie można użyć innego skrętki.

Maksymalna długość Modbus zależy od szybkości transmisji. Dłuższe odcinki przewodów skutkują niższą możliwą szybkością transmisji. Absolutne maksimum to 1200m/3937ft.

Po włączeniu zasilania , dioda LED statusu rozszerzenia miga po krótkim czasie na pomarańczowo, jeśli połączenie z Miniserverem jest prawidłowe.

Następnie wykonaj procedurę parowania Link.


Wstawianie i adresowanie urządzeń

Każde urządzenie Modbus musi zostać wstawione do drzewa urządzeń peryferyjnych ręcznie lub poprzez wstawienie szablonu.
Dla każdego urządzenia Modbus na tej samej magistrali należy ustawić inny adres. Musi on być ustawiony identycznie na samym urządzeniu i w Loxone Config.

Ogólne ustawienia Modbus, takie jak szybkość transmisji, bity stopu i parzystość, muszą być ustawione identycznie we wszystkich urządzeniach na tej samej magistrali.

Teraz przejdź do Dokumentacji urządzeń Modbus i szablonów.


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Modbus Extension Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
- - -
Szybkość transmisji Prędkość transmisji połączenia szeregowego bit/s 0...2147483647 19200
Bity stopu Liczba bitów stopu (1-2) połączenia szeregowego - 1...2 1
Parzystość Parzystość dla połączenia Modbus.
Bity stopu są ustawiane automatycznie: 2 bity stopu dla parzystości none, 1 bit stopu dla innych ustawień.
- - -
Timing W trybie automatycznym jest wykorzystane poniższe ustawienie:
Przerwa: 5ms jeżeli baud rate jest mniejszy od 7000bps, inaczej są wykorzystane okresy 50-cio bitowe.
Timeout: 1000ms
- - -
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. - - -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

To urządzenie musi być zamontowane na szynie DIN w obudowie do dystrybucji elektrycznej, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i pyłem.

To urządzenie nie może być używane jako część systemów krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Dokumentacja Modbus Extension

Instrukcja obsługi 3-fazowego licznika energii Eastron SDM630 Modbus

Arkusz danych Licznik energii Modbus 1-fazowy

Arkusz danych Licznik energii Modbus 3-fazowy (wycofany)