Mnożenie

Mnoży dwie lub więcej wartości analogowych i udostępnia wynik na wyjściu (O).

Od wersji Loxone Config 14.5 blok ten przetwarza również kilka wartości na wejście:

Spis treści


Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
O (O) = (V1) x (V2)
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
V1-2 Value 1-2 Wartość 1-2 0