MinMax

Blok MinMax określa najmniejszą i największą wartość na swoich wejściach analogowych i wyprowadza dwie wartości na wyjściach.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
Min Current minimum value
Max Current maximum value
Parametry

Skrót Krótki opis Zakres wartości Wartość standardowa
V1-4 Value 1-4 0
Przykłady aplikacji

Poniższy przykład przedstawia zastosowanie bloku:

Dla bloku określono dwie wartości, oszacowany wynik jest dostępny na wyjściach.

Wejścia (V1) i (V2) są zawsze analizowane, a wejścia (V3) i (V4) tylko wtedy, gdy są używane.
Następny przykład ilustruje to zjawisko:

(V1) jest uwzględniony w analizie, używana jest wartość 0. (V4) nie jest uwzględniony w analizie, ponieważ nic nie jest podłączone.

Używająckaskadowaniebloków, można również przetwarzać więcej niż cztery wejścia: