MinMax

Blok MinMax określa najmniejszą i największą wartość na swoich wejściach analogowych i wyprowadza dwie wartości na wyjściach.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Min Current minimum value Aktualna wartość minimalna
Max Current maximum value Aktualna wartość maksymalna
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
V1-4 Value 1-4 Wartość 1-4 0
Przykłady aplikacji

Poniższy przykład przedstawia zastosowanie bloku:

Dla bloku określono dwie wartości, oszacowany wynik jest dostępny na wyjściach.

Wejścia (V1) i (V2) są zawsze analizowane, a wejścia (V3) i (V4) tylko wtedy, gdy są używane.
Następny przykład ilustruje to zjawisko:

(V1) jest uwzględniony w analizie, używana jest wartość 0. (V4) nie jest uwzględniony w analizie, ponieważ nic nie jest podłączone.

Używająckaskadowaniebloków, można również przetwarzać więcej niż cztery wejścia:

Od wersji Loxone Config 14.5 blok ten przetwarza również kilka wartości na wejście: