Min-Max wartość w okresie

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
AI Wejście Wejście analogowe
R Reset Ustawia wartość podawanych wartości min. i maks. na 0 Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Wejście remanencji Wejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. Cyfrowy 0/1

 

Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
AQmin Wyjście analogowe najmniejszej wartości
AQmax Wyjście analogowe największej wartości