Miernik wiatru

Poprzez blok Miernik wiatru częstotliwość miernika wiatru może być przeliczana na prędkość wiatru.
Zwróć uwagę, że nadają się tylko wejścia Extension, które pracują jako licznik częstotliwości.
Jeśli miernik wiatru podłączony jest do wejścia cyfrowego Multi Extension Air, predkość wiatru przekazywana jest co minutę. Przez to współczynnik do obliczeń musi być podzielony przez 60!

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
F Frequency Częstotliwość
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Avg Average wind speed Średnia prędkość wiatru km/h 0...∞
G 3 second average for gusts 3 sekundowa średnia dla podmuchów km/h 0...∞
AvgMax Maximum wind speed in the averaging period Maksymalna prędkość wiatru w okresie uśredniania km/h 0...∞
Wa Wind alarm Alarm wiatrowy - 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Avgt Averaging-time Czas uśredniania min 0...∞ 10
F Factor Współczynnik konwersji Hz na km/h lub m/s lub inne jednostki podane w arkuszu danych - 1
W Wind speed alarm Alarm prędkości wiatru km/h 1...∞ 50
Wejście częstotliwości

Czujnik wiatru podłączany jest do wejścia cyfrowego. Ważne, aby to wejście zdefiniowane było jako licznik częstotliwości: