Miernik wiatru

Poprzez blok Miernik wiatru częstotliwość miernika wiatru może być przeliczana na prędkość wiatru.
Zwróć uwagę, że nadają się tylko wejścia Extension, które pracują jako licznik częstotliwości.
Jeśli miernik wiatru podłączony jest do wejścia cyfrowego Multi Extension Air, predkość wiatru przekazywana jest co minutę. Przez to współczynnik do obliczeń musi być podzielony przez 60!

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
F Frequency
Wyjścia

Skrót Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Avg Average wind speed km/h 0...∞
G 3 second average for gusts km/h 0...∞
AvgMax Maximum wind speed in the averaging period km/h 0...∞
Wa Wind alarm - 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Avgt Averaging-time min 0...∞ 10
F Factor Współczynnik konwersji Hz na km/h lub m/s lub inne jednostki podane w arkuszu danych - 1
W Wind speed alarm km/h 1...∞ 50
Wejście częstotliwości

Czujnik wiatru podłączany jest do wejścia cyfrowego. Ważne, aby to wejście zdefiniowane było jako licznik częstotliwości: