Markery

Użycie

Markery przenoszą stany lub wartości z jednej lokalizacji do drugiej. Można ich użyć do wykorzystania wartości na kilku stronach programowania lub w celu uniknięcia przecięcia linii programowej.

 

Podstawowe programowanie

Marker można wstawić, klikając „Markery” w drzewie peryferyjnym lub alternatywnie za pomocą skrótu „F4”.

Po wstawieniu jest wyświetlany jako odniesienie wyjściowe. Można połączyć informacje, które mają zostać przesłane, z tym odniesieniem wyjściowym.

Marker jest wyświetlany w drzewie peryferyjnym i może być teraz wstawiany tak często, jak wejście cyfrowe.

Domyślnie marker jest zdefiniowany cyfrowo (włączanie i wyłączanie). Jeśli marker ma przesyłać wartość analogową, wybierz „Analog” jako typ we właściwościach markera. Począwszy od wersji 8.3, teksty można również przenosić markerem. Aby to zrobić, wybierz „Tekst” jako typ.

 

 

Przykład

Wszystkie impulsy, które mają wyłączyć światło w całym domu, są przenoszone na markerze „Wyłącz światło”.

Marker może być teraz wstawiany na wszystkich stronach programowania z elementami sterowania oświetleniem i połączony z wejściem R.