Mailer

Dzięki mailerowi, Miniserver może wysyłać e-maile w niemal każdym celu.

Usługa Cloud Mailer to usługa poczty elektronicznej firmy Loxone, która jest dostępna za darmo po rejestracji Miniservera.

Mailer wymaga posiadania własnego konta pocztowego, Miniserver nie wymaga do tego rejestracji.

Na Miniserver można wysłać do 200 e-maili dziennie.

Spis treści


Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Użyj do komunikatów systemowych Jeśli zaznaczone, będziesz powiadamiany o ważnych informacjach i błędach dotyczących twojego systemu Loxone. -
Monitoruj usługę Jeśli zaznaczone, otrzymasz powiadomienie za pośrednictwem aplikacji Loxone, jeśli e-mail nie będzie mógł zostać wysłany. -
Serwer SMTP Adres serwera SMTP (np.: mail.server.com lub 192.168.1.1:587) -
użytkownik SMTP Użytkownik serwera SMTP -
hasło SMTP Hasło do serwera SMTP -
Adres nadawcy Adres e-mail nadawcy (np.: [email protected]) -
Adres odbiorcy Adres e-mail odbiorcy (np. [email protected])
Kolejne adresy mailowe należy oddzielić średnikiem (;)
-
Temat Jeśli to pole nie jest zaznaczone, wiadomość będzie umieszczona w polu tematu maila. -
Przykład programowania

Najpierw w zakładce Wiadomości tworzony jest nowy Mailer:

W poniższym przykładzie nadajemy nazwę Loxone Cloud Mailer "Energy Consumption This Month" i przeciągamy obiekt na stronę programowania.

W ustawieniach Cloud Mailera definiujemy tekst lub wartość analogową, która zostanie wysłana.
W przypadku adresu odbiorcy określamy, kto ma otrzymać maila. Można po prostu wpisać wielu odbiorców oddzielonych średnikami (;).
Wybrani odbiorcy otrzymają maila zawsze, gdy zmieni się wartość na wyjściu "Odczyt tego miesiąca".

Jeśli do tego przykładu używamy Mailera, to wprowadzamy również dane konta pocztowego.

Obecny Miniserver obsługuje wszystkie szyfrowane serwery SMTP począwszy od TLS v1.2.

Miniserver Gen. 1 zasadniczo obsługuje szyfrowane serwery SMTP od SSL 3.0 - TLS v1.2.
Obsługuje tylko niektóre z tzw. szyfrów.
Dlatego, jeśli nie działa szyfrowane wysyłanie poczty, należy użyć Cloud Mailera.

W przypadku niskich wymagań bezpieczeństwa możliwe jest również przejście na serwer bez szyfrowania.


Przypisz logger, mailer, caller, tracker w oknie właściwości

Alternatywnie w oknie właściwości różnych bloków można przypisać logger, mailer, caller i tracker.
W tym celu należy tylko stworzyć odpowiednią wiadomość i zdefiniować odbiorcę.
Wyjściem jest tekst lub wartość zdefiniowana w bloku.