Licznik w górę

Prosty licznik z ograniczeniem
Wskazówka: Jeśli (M) = 1, licznik zacznie od nowa tylko wtedy, gdy zostanie wywołany reset (Off) lub (M) zostanie ustawiony na 0.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
C Count Impuls zwiększa wartość (V) o 1. 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
Lr 1 when (Lr) = (L) 0/1
V Counter value
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. 0/1 0
L Limit 1000
M 0 = counter loops automatically, 1 = counter stops at limit 0/1 0