Licznik w górę

Prosty licznik z ograniczeniem
Wskazówka: Jeśli (M) = 1, licznik zacznie od nowa tylko wtedy, gdy zostanie wywołany reset (Off) lub (M) zostanie ustawiony na 0.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
C Count Impuls zwiększa wartość (V) o 1. 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Lr 1 when (Lr) = (L) 1 gdy (Lr) = (L) 0/1
V Counter value Wartość licznika
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
0/1 0
L Limit 1000
M 0 = counter loops automatically, 1 = counter stops at limit 0 = licznik zapętla się automatycznie, 1 = licznik zatrzymuje się na granicy 0/1 0