Licznik w górę/w dół

Odliczanie góra/dół z wyzwalaczem i wejściem kierunkowym

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
C Count Przy każdym impulsie licznik jest zwiększany/zmniejszany o 1 0/1
Dir Direction 0 = w górę, 1 = w dół 0/1
R Reset Gdy 1 (O) = 0 i (V) = (Sv) 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O Output Przełączniki zależne od parametru (Von) & (Voff) 0/1
V Counter value Wartość licznika
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
0/1 0
Sv Start value Wartość początkowa licznika 0
Von On-value Wartość włączenia 10
Voff Off-value Wartość wyłączenia 5
Diagram czasowy