Licznik w górę/w dół

Odliczanie góra/dół z wyzwalaczem i wejściem kierunkowym

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
C Count Przy każdym impulsie licznik jest zwiększany/zmniejszany o 1 0/1
Dir Direction 0 = w górę, 1 = w dół 0/1
R Reset Gdy 1 (O) = 0 i (V) = (Sv) 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O Output Przełączniki zależne od parametru (Von) & (Voff) 0/1
V Counter value
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. 0/1 0
Sv Start value Wartość początkowa licznika 0
Von On-value 10
Voff Off-value 5
Diagram czasowy