Licznik & Magazyn

Ten licznik służy do integracji magazynu energii, rejestruje jego poziom naładowania, zużycie i dostawę.

Wartości te są pobierane z fizycznego licznika lub z samego magazynu energii.

W połączeniu z innymi blokami funkcyjnymi licznika, różne odbiorniki, źródła lub magazyny energii mogą być połączone poprzez Monitor przepływu energii w celu uzyskania ogólnego przeglądu.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Pf Power or flow Jeżeli wykorzystywane jest tylko to wejście, to na jego podstawie obliczany jest również odczyt licznika.
W przeciwnym razie jest ono wykorzystywane tylko do wyjścia (Pf) i interfejsu użytkownika.
Mrc Meter reading Consumption Wejście zużycia dla liczników, które podają całkowity odczyt licznika jako wartość analogową.
Dla liczników, które podają odczyty częściowe (np. Smart Socket), w ustawieniach bloku musi być włączony pomiar względny.
0...∞
Mrd Meter reading Delivery Wejście dostarczania energii dla liczników, które podają całkowity odczyt licznika jako wartość analogową.
Dla liczników, które podają odczyty częściowe (np. Smart Socket), w ustawieniach bloku musi być włączone dozowanie względne.
0...∞
Slvl Storage level or state of charge
R Reset Impuls: Wyjścia odczytu licznika są wyzerowane.
On: Blok jest zablokowany.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Pf Power or flow
Mrc Meter Reading consumption 0...∞
Rdc Reading today consumption 0...∞
Rmc Reading this month consumption 0...∞
Ryc Reading this year consumption 0...∞
Mrd Meter Reading delivery 0...∞
Rdd Reading today delivery 0...∞
Rmd Reading this month delivery 0...∞
Ryd Reading this year delivery 0...∞
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Mroc Meter reading offset consumption Wartość dodana do wyjścia (Mrc). 0
Mrod Meter reading offset delivery Wartość dodana do wyjścia (Mrd). 0
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Pomiar względny Aktywny: Fizyczny licznik wysyła tylko cząstkowe ilości w odstępach czasu (względnych), blok sumuje je i wykorzystuje do utworzenia odczytu licznika.
Nieaktywny: Fizyczny licznik podaje własny całkowity odczyt licznika (bezwzględny), blok funkcyjny tylko go odwzorowuje.
- -
Kierunek Mocy/Przepływu Określa, czy fizyczny licznik podaje wartość dostawy lub zużycia jako wartość dodatnią lub ujemną. - -
Maksymalny poziom magazynowania Maksymalny poziom magazynu używany dla interfejsu użytkownika 0...∞ 100