Licznik czasu pracy

Licznik czasu pracy umożliwia wykonanie pomiaru czasu z okresami konserwacji. Przykładami zastosowania są np. Okresy międzyobsługowe filtrów, rejestracja czasu pracy silników, … Dopóki na wejściu En znajduje się 1, czas jest mierzony. Aktualny stan licznika jest wyprowadzany na wyjściu AQ.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
En Włączone Aktywacja licznika Cyfrowa 0/1
R Reset Reset – resetuje interwał konserwacji Cyfrowa 0/1
RA Reset wszystko Całkowity Reset – całkowicie resetuje licznik Cyfrowa 0/1

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Q Wyjście statusu, czy przekroczony został okres konserwacji Cyfrowe 0/1
AQ Całkowity czas pracy
AQl Ostatni czas rozpoczęcia
AQr Czas do osiągnięcia okresu konserwacji

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
U Jednostka czasu Jednostka czasu
0 = sekundy, 1 = minuty, 2 = godziny, 3 = dni
Odnosi się tylko do wyjścia analogowego, a nie do wizualizacji!
0…3
MI Interwał konserwacji Interwał konserwacji, formularz wprowadzania poprzez wprowadzanie obiektu: w sekundach za pomocą parametru: 1d12: 00: 00.000 (dni, godziny, minuty, sekundy, ms) Jeżeli interwał konserwacji = 0s, wyjście Q nie jest używane.