Licznik czasu pracy

Licznik czasu pracy umożliwia realizację pomiaru całkowitego czasu pracy z dodaniem okresów konserwacji. Przykłady zastosowań to np. okresy konserwacji filtrów, wykrywanie czasu pracy silników itp...
Tak długo, jak wejście (En) jest włączone, czas jest mierzony. Całkowity czas pracy jest wyświetlany na wyjściu (To).

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
En Enable Liczniki działają, gdy są włączone. 0/1
Rmc Reset maintenance counter Resetuje licznik do 0. 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Me Maintenance interval exceeded Przekroczony okres konserwacji 0/1
To Total operating time Całkowity czas działania
Lst Last start time Ostatni czas rozpoczęcia
Rtm Remaining time maintenance Czas pozostały do osiągnięcia interwału konserwacji.
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Tu Time unit 0=sekundy
1=minuty
2=godziny
3=dni
Dotyczy tylko wyjść analogowych, nie interfejsu użytkownika!
0...3 0
Mi Maintenance interval Blok: Wartość określona w sekundach
Okno właściwości: 1d12:00:00.000 (Dni, Godziny, Minuty, Sekundy, Ms)
0 = Wyjście (Me) nie jest używane.
0