Liczba całkowita

Obiekt zaokrągla liczbę z przecinkiem do liczby całkowitej.

Spis treści


Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
R Result Wynik
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
V Value Wejście analogowe wartości, która ma być zaokrąglana z nadmiarem lub niedomiarem 0
Ro Round R=0: zaokrąglanie zawsze z niedomiarem
R=1: zaokrąglanie kupieckie; jeśli pierwsza cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 to zaokrąglenie w dół, w przeciwnym wypadku w górę
0/1 0