Liczba całkowita

Użycie

Ten blok konwertuje liczbę z częścią po przecinku na liczbę całkowitą.

 

Podstawowe programowanie

Wartość na wejściu jest zaokrąglana w zależności od parametru R.

Wejścia

Nazwa Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
AI1 Wartość analogowa Wprowadź wartość analogową, która ma zostać zaokrąglona w górę lub w dół.

 

Parametry

Nazwa Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
R Zaokrąglenie R = 0: zawsze jest zaokrąglany w dół.
R = 1: jest zaokrąglany w zależności od cyfry po przecinku: jeśli pierwsze miejsce po przecinku jest mniejsze niż 5, to jest zaokrąglane w dół, od 5 jest zaokrąglane w górę.
0/1

 

Wyjście

Nazwa Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
AQ Wyjście analogowe Wyjście z zaokrąglonym wynikiem

 

 

Przykład

W górnym przykładzie wartość podana na wejście (AI1) została zaokrąglona w dół, a w dolnym przykładzie w górę