LED Spot RGBW Tree Gen. 1

LED Spot RGBW Tree to wbudowany spot LED o ciepłym białym i kolorowym świetle i z zasilaniem 24VDC. Połączenie z Miniserverem odbywa się za pomocą technologii Loxone Tree.

Arkusz danych Spot LED RGBW Tree Gen. 1

Spis treści


Montaż

Przed montażem wyłącz zasilanie.

Podłącz zasilanie (pomarańczowo-biały przewód) i magistralę Tree (zielony / zielono-biały przewód).

Opuść sprężyny mocujące i zatrzaśnij spot w otworze montażowym. Upewnij się, że żadne kable nie są zgniecione.


Uruchomienie

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami


Aktory

Krótki opis Opis Zakres wartości
Smart aktor RGBW Smart aktor
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka
Status online LED Spot RGBW Tree Gen. 1 Cyfrowy
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
-
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree -
Typ aktora Używaj urządzenia ze standardowym aktorem(-ami) lub Smart aktorem(-ami)
Smart aktory wspierają dynamiczne czasy fading'u i działają tylko z blokiem sterownika oświetlenia V2.
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Chroń urządzenie przed wodą.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Spot LED RGBW Tree Gen. 1