Leaf Tree

Leaf Tree to zdecentralizowana jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, sterowana za pomocą technologii Loxone Tree. Łączy kilka central wentylacyjnych, które razem zapewniają wentylację pomieszczenia. Na stronie internetowej naszego partnera znajdziesz bardziej szczegółowe informacje na temat zasady działania, a także konfigurator dla zalecanej liczby urządzeń: Leaf Ventilation.

Spis treści


Montaż

Podczas instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji i obsługi producenta.

Podłącz zasilanie 24V DC i kabel Tree. Po włączeniu zasilania dioda LED zacznie po chwili migać na pomarańczowo, o ile okablowanie jest prawidłowe (połączenie z Tree Extension / Miniserverem jest nawiązane).


Uruchomienie

Następnie postępuj zgodnie z procedurą parowania w interfejsie Tree.


Konserwacja, wymiana filtra

Filtr wentylatora należy wymieniać lub czyścić zgodnie z instrukcją konserwacji w regularnych odstępach czasu. We właściwościach Leaf 1 można zdefiniować interwał wymiany filtra. To ustawienie jest domyślnie zdefiniowane jako 3 miesiące (2200 godzin). Liczony jest czas aktywności wentylatora. W wizualizacji pokaże się informacja o nadchodzącej konserwacji.


Aktory

Krótki opis Jednostka
API Connector Tekst
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Leaf Tree Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Ostrzeżenie dot. filtra Cyfrowy 0/1
Błąd wentylatora Cyfrowy 0/1
Błąd osłony Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. - -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
- -
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree - -
Interwał wymiany filtra Po tym czasie (w godzinach) aktywowane zostaje ostrzeżenie o wymianie filtra. 2200
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w poniższej instrukcji montażu i obsługi.


Dokumenty

Instrukcja montażu i instrukcja użytkowania z danymi technicznymi

Instrukcja konserwacji