Leaf Tree

Leaf Tree to zdecentralizowana jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, sterowana za pomocą technologii Loxone Tree. Łączy kilka central wentylacyjnych, które razem zapewniają wentylację pomieszczenia. Na stronie internetowej naszego partnera znajdziesz bardziej szczegółowe informacje na temat zasady działania, a także konfigurator dla zalecanej liczby urządzeń: Leaf Ventilation.

Spis treści


Montaż

Podczas instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji i obsługi producenta.

Podłącz zasilanie 24V DC i kabel Tree. Po włączeniu zasilania dioda LED zacznie po chwili migać na pomarańczowo, o ile okablowanie jest prawidłowe (połączenie z Tree Extension / Miniserverem jest nawiązane).


Uruchomienie

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami


Konserwacja, wymiana filtra

Filtr wentylatora należy wymieniać lub czyścić zgodnie z instrukcją konserwacji w regularnych odstępach czasu. We właściwościach Leaf 1 można zdefiniować interwał wymiany filtra. To ustawienie jest domyślnie zdefiniowane jako 3 miesiące (2200 godzin). Liczony jest czas aktywności wentylatora. W wizualizacji pokaże się informacja o nadchodzącej konserwacji.


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka
Status online Leaf Tree Cyfrowy
Ostrzeżenie dot. filtra Cyfrowy
Błąd wentylatora Cyfrowy
Błąd osłony Cyfrowy
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
-
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree -
Interwał wymiany filtra Po tym czasie (w godzinach) aktywowane zostaje ostrzeżenie o wymianie filtra. 2200
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w poniższej instrukcji montażu i obsługi.


Dokumenty

Instrukcja montażu i instrukcja użytkowania z danymi technicznymi

Instrukcja konserwacji