Krzywa ogrzewania

Zależność nachylenia grzania od temperatury zewnętrznej (kompensacja pogodowa)
Na wejściu (Tt) odczytywana jest temperatura zadana. Na wejściu (Ct) odczytywana jest aktualna temperatura zewnętrzna. Parametr (S) służy do ustawiania nachylenia i musi być dostosowany do danego systemu grzewczego.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Tt Target temperature Wejście analogowe temperatury zadanej pomieszczenia °
Ct Current temperature Wejście analogowe temperatury zewnętrznej °
Dis Disable Blokuje wejście (Tt), gdy jest włączone. (Child lock) - 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Ft Flow temperature °
Iv Invalid values 1 gdy (Ft) przekroczyłoby (minFt) lub (maxFt) - 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
S Slope - 0.05...2.5 1,3
O Offset - 0
minFt Minimum flow temperature ° 15
maxFt Maximum flow temperature ° 65
Charakterystyka

Źródło: http://de.wikipedia.org/wiki/Heizkurve

Charakterystyka odnosi się do temperatury zadanej (parametr T) 20°C.

Legenda:

a: Temperatura na zasilaniu w °C

b: Temperatura zewnętrzna w °C

c: Nachylenie

d: Przesunięcie równoległe