Krzywa ogrzewania

Zależność nachylenia grzania od temperatury zewnętrznej (kompensacja pogodowa)
Na wejściu (Tt) odczytywana jest temperatura zadana. Na wejściu (Ct) odczytywana jest aktualna temperatura zewnętrzna. Parametr (S) służy do ustawiania nachylenia i musi być dostosowany do danego systemu grzewczego.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Tt Target temperature Wejście analogowe temperatury zadanej pomieszczenia °
Ct Current temperature Wejście analogowe temperatury zewnętrznej °
Dis Disable Blokuje wejście (Tt), gdy jest włączone. (Child lock) - 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Ft Flow temperature Temperatura zasilania °
Iv Invalid values 1 gdy (Ft) przekroczyłoby (minFt) lub (maxFt) - 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
S Slope Nachylenie - 0.05...2.5 1,3
O Offset Przesunięcie - 0
minFt Minimum flow temperature Minimalna temperatura zasilania ° 15
maxFt Maximum flow temperature Maksymalna temperatura zasilania ° 65
Charakterystyka

Źródło: http://de.wikipedia.org/wiki/Heizkurve

Charakterystyka ta odnosi się do temperatury zadanej (wejście Tt) wynoszącej 20 ° C.