Kontrola dostępu

We właściwościach bloku kontroli dostępu należy wybrać 1-wire Extension, do którego jest podłączony czytnik iButton. Wybierz, które grupy użytkowników mają uprawnienia dostępu, a także ustaw czasy dostępu dla każdej grupy. (Drzewo peryferyjne > Grupy użytkowników)
(Sel) wejście identyfikujące czytnik iButton, jeśli do tego samego 1-wire Extension podłączonych jest ich kilka. Po impulsie na (Sel) uprawnienia dla tego bloku są wykorzystywane do weryfikacji tożsamości czytnika iButton przez czas (Dsel)

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Sel Select access controller Impuls do wyboru kontrolera dostępu (w przypadku korzystania z wielu kontrolerów dostępu) 0/1
Eid External Authentication ID Ten zewnętrzny identyfikator uwierzytelnienia może być dostarczony np. przez odcisk palca poprzez wirtualne wejście. Ten identyfikator musi być obecny w uwierzytelnianiu użytkownika. -
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
P Permission given Aktywuje wyjście na czas ustawiony w parametrze (Pd) po udzieleniu zezwolenia. 0/1
Txt Providing the last authorisation details
The text is available as long as the output (P) is on.
Podanie ostatnich szczegółów autoryzacji
Tekst jest widoczny, dopóki wyjście (P) jest włączone.
-
Pd Permission denied Aktywuje wyjście na czas ustawiony w parametrze (Pd) w przypadku odmowy zezwolenia. 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Dsel Duration Access Controller selected Jeśli (Dsel) = 0, kontrola uwierzytelniania jest przeprowadzana natychmiast, (Sel) nie jest używana. 0
Pd Pulse duration Czas trwania impulsu na wyjściach (P), (Pd). 3
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Przyporządkowane urządzenie Obsługiwane są następujące urządzenia:
Loxone Intercom
1-Wire Extension
Urządzenia z interfejsem 1-Wire
-