Komparator analogowy

Na komparatorze wyjście (De) jest aktywowane, gdy tylko różnica wartości wejść (V1) i (V2) przekroczy wartość parametru (Von) i dezaktywowane, gdy tylko różnica ta spadnie poniżej wartości parametru (Voff).

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V1 Value 1 Wartość 1
V2 Value 2 Wartość 2
Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
De 1 po przekroczeniu różnicy 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Von On-value Wartość różnicy załączająca wyjście 5
Voff Off-value Wartość różnicy wyłączająca wyjście 1
Diagram czasowy