Komparator analogowy

 

Użycie

Za pomocą bloku programu Komparator analogowy można sprawdzić, czy różnica między dwoma sygnałami analogowymi mieści się w zdefiniowanym zakresie wartości.

 

Podstawowe programowanie

Dwa sygnały analogowe są połączone z wejściami AI1 i AI2.

Jeżeli różnica między dwoma wejściami AI1 i AI2 jest wyższa od wartości parametru Von, wyjście Q włącza się i pozostaje włączone, dopóki różnica nie spadnie poniżej wartości parametru Voff.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
AI1 Wejście 1 Wejście analogowe 1
AI2 Wejście 2 Wejście analogowe 2

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Von Wartość dla włączenia Wartość różnicy załączająca wyjście 5
Voff Wartość dla wyłączenia Wartość różnicy wyłączająca wyjście 1

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Q Wyjście Cyfrowy 0/1