Kody QR

Kody QR mogą być używane do uruchamiania funkcji.
Funkcje mogą być uruchamiane za pomocą dowolnego smartfona, który może skanować kody QR i w którym Miniserver jest zawarty w aplikacji. Oprócz uprawnień do interfejsu internetowego/aplikacji, użytkownik musi również posiadać uprawnienia do odpowiedniej funkcji.

Generowanie kodów QR

Otwórz aplikację Loxone i zaloguj się.
W ustawieniach można wybrać pozycję menu „Generuj kod QR”.

W następnym oknie można zdefiniować żądaną funkcję dla kodu QR.

Teraz wykonaj operację przełączania lub przejdź do żądanej pozycji w aplikacji.

Kod QR zostanie wygenerowany po kliknięciu ikony QR (w prawym dolnym rogu) i może zostać zapisany w następnym kroku oraz przesłany lub wydrukowany.