KNX Extension

KNX Extension umożliwia integrację urządzeń z interfejsem KNX.

W Loxone Config można nauczyć urządzenia KNX, a następnie pracować z nimi w programie.

Do zaadresowania i skonfigurowania urządzeń KNX wymagane jest ETS oprogramowanie Stowarzyszenia KNX oraz zewnętrzna bramka KNX.

Arkusz danych KNX Extension

Spis treści


Uruchomienie

KNX Extension zostało opracowane do instalacji w odpowiedniej rozdzielnicy na szynie DIN.

Podłącz zasilanie, magistralę Link do komunikacji z Miniserverem, a także okablowanie KNX.

Do zasilania magistrali KNX potrzebny będzie specjalny zasilacz KNX .

Po włączeniu zasilania Extension uruchomi się. Dioda LED stanu miga na pomarańczowo, jeśli Miniserver jest prawidłowo podłączony.

Następnie wykonaj procedurę parowania Link.


Podłączenie KNX

Aby dodać urządzenie KNX w Loxone Config, musisz utworzyć lub nauczyć odpowiednie czujniki i aktory KNX:

Więcej informacji znajdziesz w naszej dokumentacji online:

Sceniariusze KNX


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online KNX Extension Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Brak połączenia KNX Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
KNX wysyłanie niemożliwe Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
-
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Własny adres KNX Własny adres fizyczny linii EIB (x.x.x).
Np.: 1.1.250
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

To urządzenie musi być zamontowane na szynie DIN w obudowie do dystrybucji elektrycznej, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i pyłem.

To urządzenie nie może być używane jako część systemów krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych KNX Extension