KNX Extension

KNX Extension umożliwia integrację urządzeń z interfejsem KNX.

W Loxone Config można nauczyć urządzenia KNX, a następnie pracować z nimi w programie.

Do adresowania i parametryzacji urządzeń KNX wymagane jest płatne oprogramowanie ETS wydane przez KNX Association i zewnętrzna brama KNX.

Arkusz danych KNX Extension

Spis treści


Uruchomienie

KNX Extension zostało opracowane do instalacji w odpowiedniej rozdzielnicy na szynie DIN.

Podłącz zasilanie, magistralę Link do komunikacji z Miniserverem, a także okablowanie KNX.

Do zasilania magistrali KNX potrzebny będzie specjalny zasilacz KNX .

Po włączeniu zasilania Extension uruchomi się. Dioda LED stanu miga na pomarańczowo, jeśli Miniserver jest prawidłowo podłączony.

Następnie postępuj zgodnie z instrukcją


Podłączenie KNX

Aby dodać urządzenie KNX w Loxone Config, musisz utworzyć lub nauczyć odpowiednie czujniki i aktory KNX:

Więcej informacji znajdziesz w naszej dokumentacji online:

Sceniariusze KNX


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka
Status online KNX Extension Cyfrowy
Brak połączenia KNX Cyfrowy
KNX wysyłanie niemożliwe Cyfrowy
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
-
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. -
Własny adres KNX Własny adres fizyczny linii EIB (x.x.x).
Np.: 1.1.250
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem fizycznym, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych KNX Extension