iRoom Controller

Informacje ogólne

Za pomocą kontrolera iRoom możesz zintegrować produkty iRoom z systemem Loxone.
Można wykorzystać wejścia i wyjścia urządzeń sieciowych iRoom na miniserverze.
Komunikacja odbywa się za pośrednictwem interfejsu sieciowego.

Wstawianie kontrolera iRoom

Aby wstawić kontroler iRoom, najpierw wybierz wiersz „Urządzenia sieciowe” w drzewie urządzeń peryferyjnych. Następnie w prawym górnym rogu pojawi się przycisk „Dodaj urządzenie sieciowe”. Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie menu rozwijanego. Następnie należy kliknąć w linijkę iRoom Controller.

Możesz teraz wprowadzić adres sieciowy we właściwościach kontrolera iRoom.
Standardowym portem komunikacji jest 13601, który jest automatycznie dodawany do wprowadzonego adresu.

Instrukcja obsługi i instalacji urządzeń iRoom znajduje się tutaj.

Sensory i aktory

Urządzenie sieciowe iRoom Contorller zawiera szereg czujników i elementów wykonawczych, których można użyć w konfiguracji:

Sensory

Przyciski 1-8, przycisk Home Przyciski z przodu urządzenia
Wejścia cyfrowe 0-8 Wejścia cyfrowe urządzenia
Szczegółowe informacje są dostępne pod tym linkiem
Stan dokowania Jest aktywny, jak tylko iPad zostanie zadokowany
Przekaźnik Status przekaźników na urządzeniu
Głośność Aktualna głośność
Czujnik zbliżeniowy Czujnik zbliżeniowy urządzenia

 

Aktory

W aktorach iDock, Relay, Mute, Play / Pause znajdują się polecenia WŁ., WYŁ. I przełączania (przełącznik = zmiana stanu)

Beep Wyjściowy sygnał dźwiękowy na urządzeniu
iDock (close/open/Toggle) Polecenia do sterowania iDock
Relais (close/open/Toggle) Polecenia do sterowania przekaźnikami
Mute/Unmute/Toggle Mute Polecenia kontrolujące wyciszenie
Play/Pause/Toggle Play/Pause Polecenie odtwarzania / zatrzymywania multimediów
Volume Wyjście analogowe głośności
Volume down Ściszenie
Volume up Podgłośnienie
TextCommand Polecenia tekstowe zdefiniowane przez użytkownika. Kilka poleceń może być przesyłanych oddzielonych przez „;”.