Internorm Extension

Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia. Dla Extensions: wybór 'Auto’ jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
Cykl odpytywania i transmisji Cykl odpytywania i wysyłania: w tym cyklu odpytywane są czujniki urządzeń. W przypadku urządzeń, które posiadają monitorowanie offline, cykl ten stosowany jest także do wykrywania offline. Przy słabej sile sygnału zaleca się wybranie dłuższego cyklu wysyłania. min 1…120