Informacje o okablowaniu – cz.2

Ogólne informacje

Komponenty muszą być montowane przez elektryka lub przeszkolony personel specjalistyczny. Dlatego najlepiej jest skontaktować się  partnerem Loxone

Okablowanie komponentów wolno prowadzić tylko przy wyłączonym zasilaniu!Jeśli masz jakieś pytania lub niejasności podczas instalacji, nasz zespół wsparcia chętnie pomoże.

 

Podstawy okablowania

Oto kilka przydatnych wskazówek i podpowiedzi ułatwiających instalację:

  • Napięcie robocze urządzeń Loxone wynosi 24 V DC
  • Aby obsługiwać urządzenia za pomocą naszych sterowników, wszystkie ich przewody powinny prowadzić do skrzynki rozdzielczej – w której również znajdują się nasze sterowniki.
  • W celu uproszczenia okablowania i zachowania przejrzystości zalecamy kabel Loxone Tree . Idealny do wszystkich produktów Tree.
  • Loxone Link może mieć max. 500 m długości i musi być okablowany w linii.
  • Ostatnie rozszerzenie na Loxone Link musi być zakończone rezystorem 120 Ohm (w zestawie z Miniserverem)
  • Jeśli Miniserver jest używany bez rozszerzenia, Loxone Link nie może zostać zakończone.
  • Podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie z przepisami prawnymi danego kraju.
  • Kabel do Loxone-Link: ekranowana skrętka dwużyłowa (np. Cat 5, Cat 7; niebieska para przewodów)

 

Aby uniknąć całkowitych awarii w przypadku zwarć, zalecamy stosowanie wielu obwodów do zasilania 24 V.
W przypadku wysokowydajnych zasilaczy tworzy się je poprzez prawidłowe zabezpieczenie obwodów w stosunku do przekroju kabla lub poprzez zastosowanie własnych zasilaczy do własnych obwodów.
Utwórz oddzielne obwody dla urządzeń dystrybucyjnych, urządzeń Tree i jeśli to konieczne, kilka dla odbiorców energii, takich jak oświetlenie LED.

(GND) poszczególnych zasilaczy muszą być ze sobą połączone. Jest to konieczne, ponieważ komunikacja między urządzeniami (np. Poprzez Link, Tree lub analogowe wejścia i wyjścia) dotyczy wspólnego potencjału. Brak tego połączenia może spowodować przerwy w transmisji danych lub, w najgorszym przypadku, uszkodzenie interfejsów.

Zasadniczo urządzenia Loxone nadają się zarówno do instalacji SELV, jak i PELV. W praktyce często nie jest możliwa instalacja wyłącznie SELV, ponieważ uziemione urządzenia lub ekrany kabli tworzą niepożądane połączenie z przewodem ochronnym PE. W przypadku pośredniego uderzenia pioruna prowadzi to do wysokich prądów wyrównawczych przez urządzenia elektroniczne i może je uszkodzić.

Dlatego zalecamy, aby zawsze wybierać instalację PELV. W tym celu należy świadomie podłączyć wyjścia minus / GND zasilaczy do przewodu ochronnego / PE, unikając w ten sposób prądów wyrównawczych przez elektronikę. Jest to pokazane na poniższym schemacie:

Urządzenia, które nie wykorzystują przewodowej transmisji danych, mogą również współpracować z SELV. Przykład: RGBW Dimmer Air z własnym zasilaniem. Ani połączenie PELV ani GND z pozostałymi zasilaczami nie jest tutaj konieczne. Jest to elektrycznie niezależna część instalacji.