Impuls

Blok analizuje tekst na wejściu T przy użyciu zdefiniowanych przez użytkownika terminów wyszukiwania.

Jako wzorzec wyszukiwania można zdefiniować do czterech ciągów znaków. Tak zwane symbole wieloznaczne mogą być również używane jako symbole zastępcze.

Jeśli tekst zawiera jeden z wyszukiwanych wzorców, na wyjściu (P) pojawia się impuls o zadanej długości.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis
T Text Tekst
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
P Pulse when search pattern is found. Wysyła puls po znalezieniu szukanego wzoru. 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Pd Pulse Duration Czas trwania impulsu s 0...∞ 1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Wzory wyszukiwania 1 Jeśli wzorzec wyszukiwania jest zawarty w tekście na wejściu T, na wyjściu Q generowany jest impuls. Dwa symbole wieloznaczne „*” i „?” mogą zostać użyte ('*' = dowolny ciąg dowolnych znaków, '?' = dowolny znak). Przykład: „??acz*” dotyczy słowa „znaczek”, ale także „znaczenie” -
Wzory wyszukiwania 2 Jeśli wzorzec wyszukiwania jest zawarty w tekście na wejściu T, na wyjściu Q generowany jest impuls. Dwa symbole wieloznaczne „*” i „?” mogą zostać użyte ('*' = dowolny ciąg dowolnych znaków, '?' = dowolny znak). Przykład: „??acz*” dotyczy słowa „znaczek”, ale także „znaczenie” -
Wzory wyszukiwania 3 Jeśli wzorzec wyszukiwania jest zawarty w tekście na wejściu T, na wyjściu Q generowany jest impuls. Dwa symbole wieloznaczne „*” i „?” mogą zostać użyte ('*' = dowolny ciąg dowolnych znaków, '?' = dowolny znak). Przykład: „??acz*” dotyczy słowa „znaczek”, ale także „znaczenie” -
Wzory wyszukiwania 4 Jeśli wzorzec wyszukiwania jest zawarty w tekście na wejściu T, na wyjściu Q generowany jest impuls. Dwa symbole wieloznaczne „*” i „?” mogą zostać użyte ('*' = dowolny ciąg dowolnych znaków, '?' = dowolny znak). Przykład: „??acz*” dotyczy słowa „znaczek”, ale także „znaczenie” -