Impuls o czasie

Użycie

Blok programu „Impuls o czasie ” codziennie pulsuje o określonej godzinie. Niektóre funkcje można uruchamiać codziennie o tej samej godzinie. Można również ustawić pojedynczy impuls.

 

Podstawowe programowanie

Czas można wprowadzić we właściwościach bloku w formacie hh: mm: ss. Impuls o czasie trwania 1 sekundy jest wysyłany o zdefiniowanym czasie.

Jeśli wejście DisP jest aktywne, wyjście Q jest blokowane, a zatem nie jest wysyłany żaden impuls.

Wejścia

Nazwa Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
DisP Zablokowanie Jeśli DisP = 1, impuls nie jest wysyłany. 0/1

 

Parametry

Nazwa Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
Remanencja Wejście remanencji Aktywuje remanencję bloku. 0/1
T Czas trwania impulsu Określa, jak długi powinien być impuls wyjściowy. s

 

Wyjścia

Nazwa Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
Q wyjście cyfrowe Na tym wyjściu wysyłany jest impuls o ustalonym czasie. Czas trwania można ustawić za pomocą parametru T 0/1