Hunter Douglas PowerView Hub

Dzięki integracji Hunter Douglas PowerView Hub możliwe jest sterowanie produktami do zacieniania firmy Hunter Douglas.

Poszczególne elementy zacieniające są wprowadzane za pomocą PowerView Hub i PowerView App, a następnie definiowane są pomieszczenia i sceny dla tych elementów.
Scenami tymi można następnie sterować za pomocą Miniservera. Bezpośrednie sterowanie elementami zacieniającymi nie jest jednak możliwe.

Obecny Miniserver jest wymagany do sterowania PowerView Hub, Miniserver Gen.1 nie jest obsługiwany!

Spis treści


Przykład konfiguracji

Wymagania:

Używany jest aktualny Miniserver.
PowerView Hub został skonfigurowany i jest dostępny przez sieć.
Poszczególne elementy zacieniania zostały nauczone i skonfigurowane za pomocą aplikacji PowerView.

Tworzenie scen

Najpierw utwórz sceny zgodnie z potrzebami w aplikacji Hunter Douglas PowerView:

Następnie w programie Loxone Config uruchamiane jest wyszukiwanie w sieci, w którym po krótkim czasie pojawia się PowerView Hub, jeśli został znaleziony:

Dodaj urządzenie za pomocą znaku + do programu i zapisz program w Miniserverze.

Dodaj sceny w Loxone Config

W drzewie peryferii programu Loxone Config urządzenie powinno być teraz zaznaczone na zielono.
Następnie można wyszukać dostępne sceny, klikając przycisk Wyszukaj peryferia:

Dostępne sceny będą dostępne w drzewie peryferii do wykorzystania w programowaniu:

W ten sposób można kontrolować do 32 scen.


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka
Onlinestatus Cyfrowy
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Adres Adres IP dla PowerView Hubs -
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. -