Grupy oświetlenia

Dzięki grupom oświetlenia można połączyć kilka świateł w grupę i sterować nimi razem. Programowanie staje się bardziej przejrzyste i mniej poleceń jest wysyłanych do sterowania.

Obsługiwane jest tylko oświetlenie Loxone Tree z Smart Aktorami. Ściemniacze RGBW, Oświetlenie Air i standardowe aktory nie są obsługiwane.

Autokonfiguracja automatycznie wstawia odpowiednie grupy oświetleniowe i przypisuje je do odpowiednich urządzeń.

Spis treści


Przykład programowania

Wybierz "Grupy oświetlenia" w drzewie peryferyjnym i dodaj grupę oświetlenia poprzez pasek menu. Można ją edytować we właściwościach.

Grupę oświetlenia można przypisać we właściwościach poszczególnych urządzeń:

Przypisane urządzenia są wymienione pod grupą oświetlenia w drzewie peryferyjnym.
Grupę oświetlenia można przeciągnąć na stronę programowania i połączyć z odpowiednim blokiem funkcyjnym.
Wszystkie światła w tej grupie są sterowane razem.