Generator losowy

Tworzy losowe sygnały włączania i wyłączania o zmiennych odstępach czasu

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
En Enable Włącz 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Ran Random output Losowe wyjście 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
- 0/1 0
Son Maximum duration switch-on delay Parametr wejściowy - maksymalny czas trwania opóźnienia załączenia s 0...∞ 100
Soff Maximum duration switch-off delay Parametr wejściowy - maksymalny czas opóźnienia wyłączenia s 0...∞ 10
Diagram czasowy