Generator losowy

Blok generuje losowe opóźnienia włączenia i wyłączenia. Jeśli wejście (En) pozostaje aktywne przez losowo wybrany czas pomiędzy 0 a parametrem TH, wyjście Q zostaje aktywowane.

Jeśli wyjście jest aktywne, a wejście En jest wyłączone, wyjście Q jest wyłączane po losowym czasie między 0 a TL. Jeśli En zostanie wyzwolone ponownie podczas opóźnienia wyłączenia, Q zostanie zresetowane i zostanie użyty nowy stan.

Poprzez aktywację remanencji (symbol baterii) po przerwie w zasilaniu przywracany będzie poprzedni stan.

 

IndexOpis
aJeżeli wejście En jest włączone, a wyjście Q jest wyłączone, wyjście Q jest aktywowane po losowym opóźnieniu od 0 do TH.
bJeśli En jest ponownie włączone przed końcem opóźnienia losowego, wyjście Q pozostaje niezmienione.
cKiedy En nie jest włączone, wyjście Q wyłącza się po losowym opóźnieniu wyłączenia od 0 – TL.

 

Wejścia

SkrótKrótki opisOpisJednostkaZakres wartości
EnUaktywnienieWejście załączające generator (impuls nie działa)Cyfrowy0/1

 

Parametry

SkrótKrótki opisOpisJednostkaZakres wartościWartość standardowa
Wejście remanencjiWejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera.Cyfrowy0/1
THMaksymalny czas opóźnienia załączeniaMaksymalny czas opóźnienia załączenias0…∞100
TLMaksymalny czas opóźnienia wyłączeniaMaksymalny czas opóźnienia wyłączenias0…∞10

 

Wyjścia

SkrótOpisJednostkaZakres wartości
QWyjście cyfroweCyfrowy0/1