Generator losowy

Tworzy losowe sygnały włączania i wyłączania o zmiennych odstępach czasu

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
En Enable 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Zakres wartości
Ran Random output 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. - 0/1 0
Son Maximum duration switch-on delay Parametr wejściowy - maksymalny czas trwania opóźnienia załączenia s 0...∞ 100
Soff Maximum duration switch-off delay Parametr wejściowy - maksymalny czas opóźnienia wyłączenia s 0...∞ 10
Diagram czasowy